TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Zapraszamy na konsultacje społeczne

Zapraszamy na konsultacje społeczne

5 i 6 lutego odbędą się kolejne spotkania poświęcone projektowi budowy w Tarnowie instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych.

Podczas spotkań zostaną przedstawione technologiczne, ekologiczne i społeczne uwarunkowania budowy instalacji. Mieszkańców osiedli Krzyż, Piaskówka i Klikowa zapraszamy w poniedziałek 5 lutego na godz. 17.00 do Szkoły Podstawowej nr 14. Na wtorek 6 lutego planowane jest spotkanie otwarte dla mieszkańców Tarnowa, które odbędzie się w Sali Lustrzanej o godz. 17.00.

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa, MPEC Tarnów, jak również eksperci w dziedzinie termicznego przekształcania odpadów oraz przedstawiciele Tarnowskiego Klastra Energii, który przygotowuje projekt budowy nowoczesnej i ekologicznej instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem nienadających się do recyklingu, przetworzonych odpadów komunalnych - paliwa pre-RDF. 

(lb)

Znaczniki

Archiwalne