TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Ulice, skwery, plac i rondo z nowymi nazwami

Ulice, skwery, plac i rondo z nowymi nazwami

Sześć ulic, trzy skwery, plac i rondo zmieniły lub dostały nazwy. Uchwały o zmianach, które w ubiegłym tygodniu zostały podjęte przez Radę Miejską w Tarnowie, wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

 

Radni zdecydowali o zmianie nazw pięciu ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną. Zgodnie z przyjętą przez nich uchwałą ulica Stanisława Anioła zmieni nazwę na ulicę Powstańców Styczniowych, ulica Stanisława Fąfary na ulicę Józefa Władysława Krogulskiego, ulica Antoniego gostyńskiego na ulicę Jana Bytnara, ulica Leona Kruczkowskiego na ulicę Łyczakowską i ulica Tomasza Dąbala na ulicę generała Ryszarda Kuklińskiego.

 

Za sprawą uchwał przyjętych przez tarnowskich radnych na mapie miasta pojawią się również zupełnie nowe nazwy. Rondo przy zbiegu ulic Chemicznej, Wincentego Witosa i Eugeniusza Kwiatkowskiego zostało nazwane Rondem Solidarności, a ulica, biegnąca od Alei Tarnowskich w kierunku wschodnim będzie nosić nazwę świętego Marcina. Nazwy dostały również trzy miejskie skwery – Skwer Bohaterów Zadwórza 1920 u zbiegu ulic Lwowskiej i Szerokiej, Skwer Obrońców Grodna 1939  przy ulicy Narutowicz i Skwer Kazimierza Ożgi pomiędzy ulicami Henryka Sienkiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Racławicką.

 

Zmiany zajdą też w nazewnictwie Placu Henryka Sienkiewicza. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Tarnowie, jego część, lokalizowana pomiędzy ulicami Kazimierza Brodzińskiego, Eliasza Goldhammera i Adama Mickiewicza a ścianą budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, zmieniła nazwę na Plac Jana Szczepanika.

 

Przypomnijmy, że zmiany, które zostały dokonane na mocy ustawy dekomunizacyjnej, nie mają wpływu na ważność dokumentów, zawierających dotychczasowe nazwy. Mieszkańcy nie muszą wymieniać ani dokumentów tożsamości, czyli np. dowodu osobistego, ani też prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Powinni natomiast poinformować o zmianie adresu Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i banki, a z operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami gazu ziemnego oraz energii elektrycznej – skonsultować, czy zgłaszanie zmiany adresu jest konieczne. Spółki miejskie - Tarnowskie Wodociągi, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miejski Zarząd Budynków naniosą zmiany adresów, wyręczając w tym mieszkańców, tak samo postąpią  zarządy budynków i spółdzielnie mieszkaniowe. Również Wydział Geodezji Urzędu Miasta Tarnowa z urzędu naniesie zmiany w ewidencji gruntów i budynków, podobnie jak tarnowski Sąd Rejonowy w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

 

W przypadku nowo nadanych nazw, opłaty za wymianę dokumentów zostaną, decyzją Rady Miejskiej w Tarnowie sfinansowane z budżetu miasta.

(dm)

Znaczniki

Archiwalne