TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Tarnowianie mogą czuć się bezpiecznie

Tarnowianie mogą czuć się bezpiecznie

Pierwszy kwartał 2018 roku był udany dla tarnowskich policjantów. – Był to czas intensywnej, ale naprawdę dobrej pracy. Tarnowscy stróże prawa mogą pochwalić się doskonałymi wynikami służby. Wykrywalność ogólna i kryminalna przekroczyła poziom 90 procent – podsumowuje ten okres oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Paweł Klimek.

Tak wysoki wynik to przede wszystkim systematyczna, żmudna praca policjantów, którzy każdego dnia wychodzą na ulice, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Tarnowa. Efekty ich pracy potwierdzone danymi statystycznymi mówią same za siebie – wykrywalność ogólna i kryminalna sięgnęła poziomu 91 procent i plasuje ich w czołówce województwa małopolskiego.

Dobre wyniki to przede wszystkim efekt doskonałej pracy tarnowskich policjantów, komórek operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych. To właśnie oni skrupulatnie analizując pozyskane informacje, wykrywają sprawców przestępstw, aby postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. Jak pokazują statystyki, co druga sprawa prowadzona przez policjantów z Tarnowa kończy się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia. To świetny wynik nie tylko w skali Małopolski, ale i całego kraju.

Przestępstwa najbardziej dokuczliwe dla społeczeństwa, takie jak: kradzież z włamaniem, kradzież, rozbój, bójka i pobicie, uszkodzenie cudzej rzeczy, kradzież pojazdu oraz uszczerbek na zdrowiu, równie często znajdują swój finał w sądach. Wykrywalność w tej kategorii spraw w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 68 procent.

Jeszcze bardziej obiecująco przedstawiają się wyniki pracy policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą i ścigających sprawców różnego rodzaju oszustw finansowych. Przestępstwa te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia czy życia mieszkańców, generują jednak ogromne straty finansowe na rzecz Skarbu Państwa. Dla przykładu, na przełomie 2016 i 2017 roku tarnowscy policjanci przestawili tylko czterem sprawcom przestępstw „białego kołnierzyka” bez mała 12 tysięcy zarzutów. Co ciekawe i istotne w przypadkach tej kategorii czynów niejednokrotnie zdarza się, że pokrzywdzeni o popełnieniu przestępstwa na ich szkodę dowiadują się dopiero od policjantów gromadzących materiał dowodowy w sprawach. Wykrywalność przestępstw o charakterze gospodarczym w 2017 roku wyniosła 95,5 procenta, co plasuje tarnowską policję w czołówce jednostek w Małopolsce.

- Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2018 roku napawają optymizmem. Wysoka skuteczność policjantów w ściganiu przestępców oraz rozwiązywaniu spraw osób pokrzywdzonych przestępstwami buduje nie tylko pozytywny obraz formacji, ale przede wszystkim wymiernie wpływa na poczucie bezpieczeństwa każdego mieszkańca Tarnowa i powiatu tarnowskiego – dodaje Paweł Klimek.

(sm)

Znaczniki

Archiwalne