TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Stowarzyszenie na swoim

Stowarzyszenie na swoim

To efekt umowy w sprawie przekazania  nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Ostrogskich dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie. Porozumienie w tej sprawie zawarli w Urzędzie Miasta Tarnowa prezydent Ryszard Ścigała oraz prezes Stowarzyszenia Lucyna Cichoń. W przeprowadzeniu wszystkich formalności pomagał magistrat.

Stowarzyszenie należy do najaktywniejszych organizacji pozarządowych w Tarnowie. Prowadzi specjalistyczne placówki dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym m.in. Punkt Wczesnej Interwencji, Niepubliczne Przedszkole Specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, czy Dom Pomocy Społecznej „Hostel”. – Dbamy o kompleksową i wielodyscyplinarną rehabilitację, terapię i edukację osób z upośledzeniem umysłowym. Dzięki przejęciu budynku na własność będziemy mogli bez przeszkód w niego inwestować  i ubiegać się o środki zewnętrzne – mówi prezes Stowarzyszenia Lucyna Cichoń.

Magistrat pomaga finansowo Stowarzyszeniu we wszystkich formach aktywności. Na rzecz Stowarzyszenia przeznaczono również dochód ze zbiórki pieniędzy oraz aukcji obrazów przeprowadzonych podczas VI Niepodległościowego Rautu Prezydenta.

Znaczniki

Archiwalne