TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Stabilizacja w obszarze odpadów

Stabilizacja w obszarze odpadów

W 2017 roku na składowisko odpadów PUK przy ul. Komunalnej w Tarnowie trafiło nieco ponad 17 tys. ton odpadów. Rok wcześniej było to o dwie tony mniej. – Wskazuje to na pewną stabilizację – mówi Piotr Zieliński, kierownik Składowiska PUK. – Jeżeli strumień odpadów utrzyma się na tym poziomie, to uruchomiony w 2017 r. VI sektor składowiska wystarczy na kilkanaście lat deponowania w nim odpadów.

Wszystko wskazuje na to, że ustabilizowała się również ilość posegregowanych odpadów dostarczonych do PSZOK, osiągając w ostatnich trzech latach poziom 6-7,5 tys. ton na rok. Wśród selektywnie zebranych odpadów tradycyjnie największą grupę stanowią odpady zielone (ok. 4 tys. ton) i wielkogabarytowe (ok. 2 tys. ton). Pozostałe odpady o charakterze surowcowym (papier, szkło, plastik, metal) to raptem niecałe 100 ton rocznie.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwowany jest powolny spadek ilości przyjmowanych do PUK ziemi i gruzu – od 11 tys. ton w 2014 r. do 5,5 tys. ton w 2017 r. Ziemia i gruz wykorzystywane są do utwardzania dróg i placów na terenie przedsiębiorstwa lub do usypywania wałów i warstw izolacyjnych na składowisku odpadów. Pomimo tego, co roku pozostawała pewna ilość ziemi, która z czasem utworzyła spory zapas. W bieżącym roku ten zapas wykorzystany zostanie na rekultywację wypełnionego odpadami V sektora składowiska odpadów. Rekultywacja polega głównie na przykryciu hałdy odpadów grubą warstwą ziemi i obsianiu jej roślinnością zielną, co ma na celu maksymalne ograniczenie oddziaływania śmieci na środowisko i zintegrowanie składowiska z otaczającym terenem.

Zmiany szykują się natomiast w obszarze kompostowania. Od dwóch lat kompostownia PUK przyjmuje ponad 6 tys. ton odpadów zielonych rocznie. – To powyżej możliwości przerobowych instalacji – mówi Piotr Zieliński. – Dlatego w tym roku wprowadziliśmy znaczne ograniczenie tego strumienia odpadów. W konsekwencji na kompostownię przyjmowane będą odpady zielone tylko z Tarnowa i gminy Tarnów, a głównym zadaniem w tym roku będzie przetworzenie nagromadzonych od 2016 r. zapasów, które zgodnie z przepisami można magazynować maksymalnie do trzech lat.

Warto podkreślić, że PUK stara się o przyznanie środków unijnych na budowę nowej kompostowni, która pozwoli na przerobienie na kompost większych ilości odpadów biodegradowalnych z całego regionu tarnowskiego. Decyzja z tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie.

Znaczniki

Archiwalne