TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Spotkanie rektorów z okazji 20-lecia PWSZ

Spotkanie rektorów z okazji 20-lecia PWSZ

Spotkanie rektorów z okazji 20-lecia PWSZ

Z okazji jubileuszu dwudziestolecia PWSZ w Tarnowie w Sali Lustrzanej odbyło się dziś uroczyste posiedzenie Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych. Wzięli w nim udział rektorzy niemal wszystkich, 33 wyższych szkół zawodowych w Polsce. Święto tarnowskiej PWSZ jest jednocześnie świętem całego wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce. Otwierając posiedzenie JM Rektor PWSZ w Tarnowie, dr hab. inż. Jadwiga Laska podkreśliła, że to właśnie w Tarnowie 20 lat temu rozpoczęła się historia polskich wyższych szkół zawodowych. - Dzisiejsze spotkanie ma charakter wspomnieniowy, zachęcam Państwa do dzielenia się wspomnieniami dotyczącymi minionych dwóch dekad – mówiła. 

Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych to najwyższe ciało, skupiające rektorów państwowych wyższych szkół zawodowych. W spotkaniu w Sali Lustrzanej, poza obecnymi rektorami polskich PWSZ, wzięli udział także ich poprzednicy oraz prof. Maurizio Fermeglia, Rektor Università degli Studi di Trieste, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, Marcin Rusicki, Przewodniczący Forum Studenckiego i przedstawiciele samorządu studenckiego PWSZ w Tarnowie. Prezydent miasta przybliżył gościom historię i czasy współczesne Tarnowa. Pamiętam, jak ponad dwie dekady temu usłyszałem od jednego z rektorów z Krakowa, że pomysł tworzenia uczelni w Tarnowie nie ma szans powodzenia. Na szczęście wspomniany rektor się mylił, a my trafiliśmy na śp. prof. Aleksandra Koja, który „zapalił się” do naszego pomysłu, oddelegował do jego realizacji prof. Adama Juszkiewicza i… jakoś poszło – wspominał Roman Ciepiela. W ostatnich latach współpraca miasta i PWSZ jest coraz bardziej intensywna, z korzyścią dla obu stron. Wspólnie wykreowano nowe kierunki kształcenia, które poszerzyły ofertę uczelni, a miastu i mieszkańcom pomagają skutecznie odpowiadać na potrzeby lokalnego rynku pracy. Studenci PWSZ odbywają praktyki zawodowe w tarnowskich szkołach i przedszkolach, a pracownicy uczelni prowadzą warsztaty, prelekcje i doświadczenia naukowe, wzbogacające i urozmaicające nauczanie. To wszystko daje studentom nowe umiejętności, a kadrze - nowe doświadczenia. Gratuluję tarnowianom i Tarnowowi niezwykłego rozwoju, jaki stał się udziałem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Dziś będziemy wspominać początki wyższego szkolnictwa zawodowego w naszym kraju, ale także podpatrywać i pytać o to, jak funkcjonuje najstarsza w Polsce tego typu uczelnia. Cieszę się, że w Tarnowie tak skutecznie udaje się współpracować środowisku akademickiemu z samorządem: miastem i powiatem. Tylko wtedy uczelnie mogą się bowiem rozwijać – powiedział prof. Witold Stankowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Chociaż dzisiejsze spotkanie nie miało charakteru roboczego, prof. Stankowski przekazał zebranym bardzo dobre wieści dotyczące bieżącej działalności wyższych szkół zawodowych, a konkretnie - przyszłości kierunków pedagogicznych po spodziewanym wejściu w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0. - Nie ma żadnego zagrożenia! Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe nadal będą mogły kształcić na tych kierunkach – zapewnił.

W dalszej części spotkania goście chętnie dzielili się wspomnieniami. -Pracowaliśmy wtedy niezwykle ciężko. Nie mieliśmy struktury, nie mieliśmy nawet pieczątek, a pierwsze miesiące kadra dydaktyczna pracowała za darmo, za moje „dziękuję”. Inaczej być nie mogło, bo pamiętajmy, że zostaliśmy powołani do życia 1 lipca, a rok akademicki rozpoczęliśmy 15 października. Ale udało się, a w pierwszym roku istnienia naukę rozpoczęło w Tarnowie 511 studentów na ośmiu specjalizacjach – wspominał prof. Adam Juszkiewicz, pierwszy Rektor PWSZ w Tarnowie.

Jutro rektorzy wezmą udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Będzie to kolejny akcent trwających obchodów jubileuszu PWSZ w Tarnowie. 

Znaczniki

Archiwalne