TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Pomóżmy bezdomnym!

Pomóżmy bezdomnym!

Panujące od kilku dni niskie temperatury mogą być niebezpieczne dla bezdomnych, dlatego apelujemy do mieszkańców Tarnowa, aby informowali o miejscach ich pobytu Straż Miejską i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. - Dzięki takim zgłoszeniom od kilku lat w Tarnowie nie mieliśmy żadnego przypadku zamarznięcia – mówi Dorota Krakowska, zastępca prezydenta Tarnowa do spraw polityki społecznej.

 

Dyżurni Straży Miejskiej czekają na informacje pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego – 986 lub 14 621 14 25. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS będą systematycznie kontrolować miejsca, w których bezdomni znajdują schronienie i informować ich o pomocy, z jakiej mogą skorzystać. Zachęcą ich również do poszukania schronienia w placówkach, oferujących nocleg czy ciepły posiłek. W sytuacji niecierpiącej zwłoki zapewnią miejsca noclegowe, a w uzasadnionych przypadkach wezwą pogotowie ratunkowe. Zima jest szczególnie trudna dla osób bezdomnych, samotnych, starszych, nieporadnych życiowo i będących pod wpływem alkoholu. Niskie temperatury narażają je na utratę zdrowia, a nawet życia. - Dlatego nie bądźmy obojętni, widząc osoby błąkające się po mieście, siedzące i leżące na ławkach, chodnikach, przystankach autobusowych czy w nieogrzewanych pustostanach. Odpowiednia reakcja może uratować im życie – mówi Dorota Krakowska.

Do niesienia pomocy zimą dobrze przygotowany jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do potrzebujących trafiły już 784 tony węgla, przeznaczonego na opał. Przyznano też 55 zasiłków celowych na zakup opału, 262 osoby otrzymały zimową odzież i obuwie, a około tysiąc - gorące posiłki. Potrzebujący tego rodzaju wsparcia powinni niezwłocznie zgłaszać się do MOPS. Przypominamy również, że w Tarnowie działają schronisko i noclegownia oraz punkty doraźnego wsparcia.

Apelujemy również o troskę wobec zwierząt. Zima to trudny czas dla kotów, wolno żyjących w mieście, można im pomóc poprzez uchylanie dla nich piwnicznych okienek. Warto też zadbać o psy, mieszkające w gospodarstwach.

(dm)

 

 

Wykaz tarnowskich jednostek, w których osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc w okresie długotrwałych niskich temperatur i obfitych opadów śniegu:

Nazwa placówki
Adres
Kontakt/
telefon
Forma pomocy
Schronisko dla osób bezdomnych „Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”

Tarnów

ul. Prostopadła 9a

 

14 622 39 78

Schronisko

pomoc całodobowa

(po otrzymaniu stosownej decyzji administracyjnej
o umieszczeniu w ośrodku wsparcia tego typu oraz po podpisaniu kontraktu socjalnego)

Schronisko dla osób bezdomnych „Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”

Tarnów

ul. Prostopadła 9a

 

14 622 39 78

Noclegownia

od 18:00 do 8:00 rano

(od 01.10 do 31.03)

 

od 19:00 do 7:00 rano

(od 01.04 do 30.09)

Łaźnia dla Bezdomnych ul. Prostopadła 9 A 14 622 39 78 całodobowo
Kuchnia Caritas ul. Prostopadła 9 A 14 690 84 56

Wydawanie ciepłych posiłków jednodaniowych

Pon.-Pt. 12:00 - 14:00

Kuchnia św. Szymona
przy Klasztorze Ojców Bernardynów
ul. Bernardyńska 13 14 622 27 49

Wydawanie ciepłych posiłków jednodaniowych

Pon.-Pt. 11:30 – 13:30

Kuchnia dla ubogich
przy parafii św. Rodziny
ul. Krakowska 41 14 622 39 55

(dla parafian)

Wydawanie żywności

Pon.-Pt. 9:00 – 10:00

 

Wydawanie ciepłych posiłków jednodaniowych

Pon.-Pt. 12:00 – 13:00

Punkt Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi ul. Tuchowska 21 14 657 11 20 całodobowo

Znaczniki

Archiwalne