TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Ośrodek Adopcyjny w nowej formule

Ośrodek Adopcyjny w nowej formule

Zmiany wynikają z przekształceń prawnych, mieszkańcy obsługiwani są jak dotychczas. Od niedawna, w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówkę prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Ośrodek zajmuje się m.in.: kwalifikacją kandydatów na rodziców adopcyjnych i dzieci zgłoszonych do przysposobienia czy wsparciem psychologicznym i pedagogicznym. Wszelka działalność jest nieodpłatna.

Dla zainteresowanych, w ogromnym skrócie, Ośrodek prowadzi:

  • kwalifikację kandydatów na rodziców adopcyjnych, poprzedzoną diagnozą psychologiczną
     i pedagogiczną oraz procesem szkolenia,
  • kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia z diagnozą potencjału rozwojowego
     i gotowości dziecka do nawiązania więzi z rodzicami adopcyjnymi,
  • kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży, rozważających możliwość przekazania dziecka do adopcji,
  • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin adopcyjnych,  dla dorosłych osób adoptowanych oraz dla kandydatów oczekujących na adopcję.

- Zachęcamy małżeństwa, które rozważają adopcję jako formę rodzicielstwa do odwiedzenia naszego ośrodka. Czekają dzieci, które potrzebują rodziców gotowych dać im szansę prawidłowego rozwoju. Maluchy potrzebują ciepłego, bezpiecznego domu i kochających rodziców – mówi zastępca dyrektora Bożena Pikul.

Działalność ośrodka finansowana jest przez Województwo Małopolskie.

Znaczniki

Archiwalne