TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Odszedł prof. Stanisław Komornicki

Odszedł prof. Stanisław Komornicki

Odszedł prof. Stanisław Komornicki

W wieku 67 lat po długiej i ciężkiej chorobie odszedł prof. dr hab. Stanisław Komornicki, długoletni rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – poinformowały władze tarnowskiej uczelni. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 24 października w Krakowie.

Prof. Komornicki był związany z tarnowską PWSZ przez niemal 20 lat. Uczestniczył w przedsięwzięciach, które poprzedziły powstanie uczelni wyższej w Tarnowie. Był profesorem w Zakładzie Technologii Materiałów w Instytucie Politechnicznym, prowadził zajęcia z chemii ciała stałego i nauki o materiałach.

Zanim został rektorem sprawował funkcję Prorektora ds. Rozwoju Uczelni (w latach 2003-2007). Jako pierwszy zastępca rektora zajmował się rozwojem uczelni, współpracą z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, nadzorował praktyki zawodowe studentów i działalność Studium Pedagogicznego. Od 2007 do 2015 roku sprawował funkcję rektora uczelni. To właśnie dzięki jego staraniom rozpoczęto budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego Instytutu Ochrony Zdrowia, który oddano do użytku trzy lata temu.

Odszedł od nas wybitny Naukowiec, Pedagog, życzliwy wszystkim Kolega i Przyjaciel – społeczności akademickiej, miasta Tarnowa, sportowców i młodzieży. Będzie nam Go bardzo brakowało – można przeczytać w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie PWSZ.

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki urodził się w roku 1949. Karierę naukową rozpoczął po studiach magisterskich na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został zatrudniony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (1981), stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych (1994). Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku 2003.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pełnił funkcje: w latach 1993-1996 – Prodziekana Wydziału IMiC d/s Kształcenia, w latach 1996-2002 Dziekana Wydziału IMiC. Był specjalistą z zakresu ciała stałego i elektroceramiki. W swoim dorobku naukowym pozostawił 80 publikacji naukowych oraz liczne wystąpienia konferencyjne.

Działał w towarzystwach naukowych: przez dwie kadencje był wiceprezesem krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członkiem Towarzystwa Techniki Sensorowej, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. Był promotorem trzech prac doktorskich oraz recenzentem sześciu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Pasją profesora był sport, szczególnie wioślarstwo. Po zakończeniu kariery sportowej pozostał wierny swojej pasji. Od 1987 r. był międzynarodowym sędzią wioślarskim, a od 2001 r. członkiem Komisji Arbitrów FISA (Międzynarodowej Federacji Towarzystw Wioślarskich). Jako sędzia uczestniczył w największych imprezach sportowych: Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata.

Główne uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek, 24 października o godz. 14 mszą św. żałobną w kościele pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Konfederackiej 6 na Dębnikach, po której (około godz. 16) nastąpi odprowadzenie prochów zmarłego do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym przy ul. Piaszczystej na Prądniku Białym w Krakowie. Dzień wcześniej, w niedzielę (23 października) o godz. 19, w Kościele Akademickim pw. św. Józefa w Tarnowie przy ul. Dwernickiego 1, zostanie odprawiona uroczysta msza święta za spokój duszy śp. rektora. Ponadto, w rektoracie (budynek „A”, I piętro, pokój nr 112), została wyłożona księga kondolencyjna. Wpisów można dokonywać codziennie, w godzinach pracy rektoratu (poniedziałek-piątek, godz. 7-15).

Żródło: pwsztar.edu.pl

(ww)

Znaczniki

Archiwalne