TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Nowe zasady wycinki drzew

Nowe zasady wycinki drzew

Skutkiem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody są obowiązujące od soboty 17 czerwca nowe przepisy w zakresie usuwania drzew. Nie pozwalają one na pełną dowolność przy wycince nie związanej z działalnością gospodarczą, jak miało to miejsce w pierwszych miesiącach roku.

W myśl nowych przepisów, bez żadnego problemu można wyciąć drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm - w przypadku innych drzew.

Osoby fizyczne, chcące wyciąć na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej drzewo o większym obwodzie, są zobligowane do dokonania zgłoszenia w Urzędzie Miasta. Zgłoszenie takie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo oraz rysunek lub mapkę pokazującą jego położenie. Wskazane byłoby również podanie ilości oraz gatunków drzew planowanych do wycięcia.

Urzędnik ma obowiązek w ciągu trzech tygodni od zgłoszenia przeprowadzić oględziny w terenie. Jeżeli w ciągu 14 dni od tego momentu prezydent Tarnowa nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej, wycięcie drzewa będzie możliwe w ciągu 6 miesięcy od oględzin (według znowelizowanej ustawy sprzeciw będzie możliwy m.in. w przypadku terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń, nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków).

Będące w takiej sytuacji osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, muszą natomiast uzyskać z Urzędu Miasta zezwolenie. Formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa.

Ważną zmianę wprowadza również przepis, mówiący, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin, właściciel wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, będzie musiał zapłacić za jego usunięcie.

W razie wątpliwości, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa zaprasza do konsultacji: telefonicznej – pod numerem telefonu 68-82-865, mailowej – drzewa@umt.tarnow.pl lub osobistej – ul. Nowa 4, III piętro.

(sm)

Znaczniki

Archiwalne