TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Nowe granice osiedli KONSULTACJE

Nowe granice osiedli KONSULTACJE

Nowe granice osiedli KONSULTACJE

Do 31 lipca potrwają konsultacje z mieszkańcami Tarnowa, dotyczące przebiegu granic tarnowskich osiedli. Swoją opinię można wyrazić podczas posiedzeń rad osiedli, wysłać pocztą do Kancelarii Rady Miejskiej przy ulicy Goldhammera 3 lub mailem na adres: osiedle@umt.tarnow.pl

 

Obszary tarnowskich osiedli zostały wyznaczone uchwałą Rady Miejskiej w 2003 roku. Początkowo było ich 15, osobną uchwałą, jako 16, utworzone zostało Osiedle Zielone, wydzielone z Rzędzina. Nie dookreślono wówczas zewnętrznych granic osiedli. Ich precyzyjne wyznaczenie jest jednak konieczne w związku ze sposobem, w jaki dzielone są pieniądze dla poszczególnych osiedli, pochodzące z miejskiego budżetu. Sposób podziału uwzględnia między innymi wielkość powierzchni osiedli. Przyjęto, że granice będą przebiegały wzdłuż istniejących obiektów topograficznych, takich jak między innymi rzeki, potoki, rowy, szlaki kolejowe czy drogi. W wyjątkowych przypadkach przyjęto do określenia granicy osiedli granice działek, a jednym przypadku – przebieg planowanej drogi. W toku prac nad projektem uchwały, opisującym granice osiedli, brano pod uwagę wnioski, zgłoszone przez rady osiedli.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy stale zamieszkujący w Tarnowie, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Zebrane w trakcie konsultacji opinie mieszkańców zostaną przeanalizowane przez Komisję Statutową Rady Miejskiej w Tarnowie. W razie ich uwzględnienia komisja przygotuje poprawki do projektów uchwał, które są konsultowane.

Konsultacje społeczne, do udziału w których zachęcamy wszystkich tarnowian, potrwają do 31 lipca. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje poglądy na posiedzeniach rad osiedli, nadesłać opinie pocztą lub mailem.

(dm)

 

Projekt uchwały, w którym znajduje się opis zewnętrznych granic osiedli oraz mapy można zobaczyć tutaj:

Wyniki konsultacji:

Znaczniki

Archiwalne