TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Nagroda Tertila za najlepszą pracę dyplomową

Nagroda Tertila za najlepszą pracę dyplomową

Nagroda Tertila za najlepszą pracę dyplomową

Obroniłeś lub zamierzasz niedługo bronić pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub Powiatem Tarnowskim? Jeśli tak, weź udział w konkursie Tadeusza Tertila. Pula nagród finansowych w konkursie wynosi 14 tys. złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września.

To już 11. edycja konkursu. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska. W przypadku tej ostatniej zwycięzców poznamy w dwóch odrębnych dziedzinach obejmujących: nauki humanistyczne i nauki społeczne oraz pozostałe nauki wymienione w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. W szczególnych przypadkach kapituła konkursowa może też przyznać nagrodę specjalną dla zgłoszonej pracy, która wyróżnia się dużym stopniem innowacyjności.

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy prac dyplomowych będący absolwentami studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy mieszkają na stałe w Tarnowie lub w Powiecie Tarnowskim. Pracę dyplomową zgłasza uczelnia, za zgodą absolwenta. O nagrodę Tertila nie może ubiegać się autor tej samej pracy dyplomowej.

Laureatów poznamy 30 października podczas uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego.

Nagrody finansowe ufundował Urząd Miasta Tarnowa oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Przypomnijmy, że w zeszłym roku autorzy najlepszych prac dyplomowych otrzymali odpowiednio 3,5 tys. zł (praca magisterska) 3 tys. złotych (praca inżynierska).

Regulamin konkursu dostępny poniżej:

regulamin.pdf 61,84 kB

(ww)

Znaczniki

Archiwalne