TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Na Ukrainie chcą się uczyć polskiego

Na Ukrainie chcą się uczyć polskiego

Na Ukrainie chcą się uczyć polskiego

Przez blisko tydzień w Tarnowie gościć będzie nauczycielka języka polskiego z Tarnopola na Ukrainie. Podczas pięciodniowego stażu w tarnowskim Zespole Szkół Budowlanych będzie poznawać programy i metody dydaktyczne przydatne w nauczaniu języka polskiego. - Zapotrzebowanie na naukę języka polskiego w Tarnopolu jest na drugim miejscu po języku angielskim – informuje Volodymyr Kashytskyy, dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Rady Miasta Tarnopol.

 

Z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia stażu do prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli, zwrócił się mer Tarnopola, miasta partnerskiego Tarnowa, Serhii Nadal. W skierowanym do tarnowskiego magistratu piśmie podkreślił, że odbyty w Polsce staż pomoże w podniesieniu poziomu nauczania języka polskiego w szkołach w ponad 230 tysięcznym Tarnopolu.

 

Z kilkudniowego stażu skorzysta Olga Olievska , która w szkole w Tarnopolu prowadzi zajęcia z języka polskiego dla 206 uczniów. Do Tarnowa przyjedzie na przełomie października i listopada. Program stażu zostanie przygotowany w ten sposób, by w możliwie pełny sposób odpowiadał na potrzeby ukraińskich szkół.

 

Tarnopol jest od 2008 roku miastem partnerskim Tarnowa. Na mocy podpisanego wówczas porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy i dobrych stosunków partnerskich oba miasta współpracują głównie w sferze samorządności lokalnej i edukacji, w tym – prowadzą wymianę dydaktyczną nauczycieli i uczniów zaprzyjaźnionych szkół oraz placówek oświatowych oraz rozwijają kontakty sportowe i turystyczne uczniów i nauczycieli.

 

(dm)

Znaczniki

Archiwalne