TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Klaster energii z umową

Klaster energii z umową

Klaster energii z umową

Powstaje Tarnowski Klaster Energii. Kluczowa dla jego utworzenia umowa została najpierw podpisana przez prezydenta Tarnowa, Romana Ciepielę oraz prezesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Politechnikę Krakowską, a następnie 29 września zarejestrowana w Ministerstwie Energii.- To nowatorskie przedsięwzięcie pozwoli zamknąć cykl  utylizacji odpadów komunalnych, a uzyskana energia cieplna i elektryczna zaspokoi w pełni potrzeby wszystkich komunalnych budynków użyteczności publicznej takich jak szkoły czy przedszkola oraz oświetlenia ulicznego – podkreśla prezydent.

Jak już informowaliśmy, fundamentalną ideą Tarnowskiego Klastra Energii (TKE) jest stworzenie lokalnego systemu, pozwalającego na przetwarzanie powstających w mieście niezagospodarowanych w recyklingu odpadów na energię elektryczną i cieplną, która byłaby wykorzystywana zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i przez odbiorców indywidualnych. Dzisiaj odpady te są odbierane przez podmioty zewnętrzne i zagospodarowywane poza Tarnowem. Miasto nie tylko traci cenny surowiec energetyczny, ale także płaci wysokie opłaty za jego utylizację, wynoszące około 5,5 mln zł rocznie oraz ponosi koszty zakupu węgla sięgające rocznie kwoty 5 mln zł. - Klaster domknie cykl gospodarki odpadami. Nie będą wyjeżdżały poza teren miasta i będziemy mogli wykorzystać je jako paliwo energetyczne – podkreśla Mariusz Burnóg, prezes MPGK, sygnatariusz umowy i dodaje, że do produkcji energii cieplnej i elektrycznej wykorzystane zostaną odpady, pozostające po sortowaniu, które teraz są problemem.

Założeniem realizowanego projektu jest, by odpady zostały przetworzone w instalacji termicznego przekształcania odpadów zlokalizowanej na terenie miasta, a wytworzone ciepło i energia elektryczna były zużywane przez budynki użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa. Nadwyżki wytworzonej energii odbierze miejska sieć ciepłownicza i system elektroenergetyczny. Klaster pozwoli zatem na częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw surowców kopalnych i będzie ważnym narzędziem, decydującym o poprawie jakości powietrza w mieście. – W Norwegii sześćdziesiąt pięć procent energii cieplnej pochodzi odpadów – podkreśla Jon Tveiten z Norsk Energi, zaznaczając, że Tarnów do wprowadzenia podobnego systemu jest bardzo dobrze przygotowany.

Istotnym elementem powodzenia projektu jest współpraca partnerów, działających wspólnie w ramach klastra energii. Współtworzą go: Gmina Miasta Tarnowa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie.

Koncepcję realizacji Tarnowskiego Klastra Energii przygotowują dla miasta: Fundacja Poszanowania Energii wspólnie z norweską firmą Norsk Energi. Projekt Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego ma charakter pilotażowy i jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Opracowane przez ekspertów rozwiązania, bazujące na doświadczeniach Tarnowa, mogą być wykorzystane w trakcie prac legislacyjnych dotyczących m.in. zagadnienia budowania klastrów energii w Polsce.  – Podobnej idei jeszcze w naszym kraju nie zrealizowano, ale to nie jest eksperyment, ponieważ takie rozwiązania funkcjonują już w innych krajach. Technologicznie to nie jest nowość, natomiast nowe będą rozwiązania organizacyjno-prawne – mówi Andrzej Wiszniewski, ekspert Fundacji Poszanowania Energii.

Efekty pilotażowego projektu w postaci modelu funkcjonowania miejskiego klastra energetycznego na przykładzie miasta Tarnowa poznamy w IV kwartale br., wtedy też planowana jest rejestracja klastra energii w Ministerstwie Energii.

(dm)

Znaczniki

Archiwalne