TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / JRCH utylizuje utleniacz paliwa rakietowego

JRCH utylizuje utleniacz paliwa rakietowego

Jednostka Ratownictwa Chemicznego - spółka Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów dokonała utylizacji utleniacza paliwa rakietowego na Pomorzu. W 2009 roku Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg na utylizację utleniacza paliwa rakietowego Ak-20k. Przetarg ten wygrało Konsorcjum utworzone do tego celu przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego (75% udziału) oraz firmę Astra Concept Sp. z o.o. z Warszawy (udział 25 %).

Umowa o utylizacji utleniacza została podpisana w lipcu 2009 roku, a prace miały być zakończone do końca czerwca bieżącego roku. Jednak dokonaliśmy tego ponad 2 miesiące przed terminem, bo pod koniec kwietnia. Utylizacja utleniacza Ak-20k była prowadzona na przystosowanej do prowadzenia utylizacji i poddanej wcześniej kapitalnemu remontowi instalacji w JRCh w Tarnowie. Do prowadzenia utylizacji zastosowano technologię własną opracowaną wspólnie z Politechniką Wrocławską i sprawdzoną na skalę techniczną przez JRCh podczas prowadzenia utylizacji utleniacza na Ukrainie w mieście Radechiv – mówi Jerzy Woliński, Prezes Jednostki Ratownictwa Chemicznego.

Rozwiązania techniczne i aparaturowe oraz przystosowanie istniejącej instalacji do prowadzenia utylizacji utleniacza zostały w całości opracowane przez kadrę inżynieryjno-techniczną Jednostki Ratownictwa Chemicznego. Jednocześnie zastosowana technologia utylizacji była całkowicie bezpieczna dla pracowników i dla środowiska naturalnego. Utylizując utleniacz Ak-20k nie wytworzono żadnych odpadów ani ścieków oraz szkodliwej emisji gazów do atmosfery.

W procesie utylizacji utleniacza uzyskano ok. 1200 Mg 50-56% -ego kwasu azotowego, który w całości zużyto do produkcji nawozów azotowych w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach i Zakładach Chemicznych „Alwernia” w Krakowie. W ocenie Agencji Mienia Wojskowego jako zleceniodawcy, służb Ochrony Środowiska i Władz Samorządowych zarówno Województwa Pomorskiego, jak i Zachodniopomorskiego prace przebiegały na wszystkich etapach realizacji w sposób bardzo profesjonalny i bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Należy podkreślić, że przedterminowa realizacja Umowy była możliwa dzięki doskonałej współpracy uczestników Konsorcjum tj. JRCh Sp. z o.o. oraz Astra Concept Sp z o.o. jak również zlecającego zadanie czyli Agencji Mienia Wojskowego.

Utleniacz paliwa rakietowego Ak-20k jest jednym ze składników paliwa rakietowego stosowanego do napędu rakiet średniego i dalekiego zasięgu w latach 1970-1990. Jest to około 73% kwas azotowy zawierający dodatkowo około 25% tlenków azotu oraz około 1-1,5 dodatków stabilizujących. W Polsce znajdowało się ponad 900 ton wycofanego ze zużycia utleniacza paliwa rakietowego Ak-20k magazynowanego w dwu bazach magazynowych: w Bieszkowicach koło Gdyni oraz w Jarominie koło Trzebiatowa.

Znaczniki

Archiwalne