TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Ekologiczne rekordy

Ekologiczne rekordy

Ekologiczne rekordy

Sprzętem muzycznym, gadżetami elektronicznymi, planszówkami i zabawkami nagrodzono placówki, które najaktywniej włączyły się w akcje i konkursy ekologiczne organizowane przez tarnowski magistrat. Dzięki zaangażowaniu najmłodszych tarnowian udało się zebrać siedem ton odpadów nad Wątokiem i w okolicach Kantorii, siedem ton zużytych baterii, dwie tony opakowań plastikowych.

W ostatnim roku szkolnym zorganizowano akcję „Posprzątajmy razem Tarnów”, w której uczestniczyło 400 osób z dziewięciu placówek oświatowych i dwóch zakładów karnych. Jak co roku do akcji włączyli się wędkarze  z Polskiego Związku Wędkarskiego. Łącznie udało się zebrać aż siedem ton odpadów, to ponad trzy tony więcej, niż w ubiegłym roku. Oprócz uprzątnięcia terenów wzdłuż Wątoku i wokół Kantorii, posprzątano także tereny w rejonie ul. Tuchowskiej, osiedla Legionów oraz Mościc.

Po raz kolejny przedszkolaki i uczniowie zbierali zużyte baterie i akumulatory. Tutaj również pobito rekord. W tym roku zebrano aż siedem ton szkodliwych odpadów, które zostaną zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku (dla porównania w zeszłym roku było to 5,3 tony). – Naszej szkole udało się zebrać 268 kilogramów baterii. Uczniowie najchętniej przynoszą zakrętki, zebraliśmy ich 56 tysięcy. Dzieciaki mają tę świadomość ekologiczną, przenoszą to na grunt domowy – przekonywała Karolina Góryjowska, koordynator akcji ekologicznych w SP nr 15. Potwierdzają to sami uczniowie: – Z roku na rok coraz więcej osób włącza się do akcji, wszyscy chętnie przynoszą zakrętki, baterie, doskonale wiemy, jak segregować śmieci. Takich rzeczy trzeba uczyć od małego – tłumaczyły Julia Pyciak i Ola Broniec, uczennice z SP nr 15. Podobnego zdania jest Agata Skrobiś, nauczyciel z Przedszkola nr 14: – Najłatwiej wpajać wiedzę najmłodszym wieku, kształtować nawyki. Nasze przedszkole znane jest z różnego rodzaju akcji ekologicznych. Zbieramy butelki PET, makulaturę, baterie, nakrętki plastikowe, włączamy się też w akcję sprzątania świata. Nie próżnujemy. Do pomocy dzieciaki angażują całe rodziny, sąsiadów.

Ponadto w ramach edukacji ekologicznej zorganizowano dwa konkursy: na wykonanie budki lęgowej dla ptaków pod hasłem „Zaprośmy ptaki do Tarnowa” oraz na wykonanie komiksu „Zakręceni na recykling”. W pierwszym z nich uczniowie skonstruowali 80 domków dla ptaków, które później umieszczono w ogrodach przedszkolnych, przyszkolnych oraz na terenach zielonych. Z kolei w konkursie na najlepszy komiks ekologiczny startowało 10 placówek.

Konkursy koordynowane przez Urząd Miasta Tarnowa zorganizowano wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(ww)

Lista nagrodzonych w konkursie „Zbieramy zużyte baterie”:

 • Przedszkole Publiczne nr 29 - I miejsce
 • Przedszkole Niepubliczne ‘Bajka” - II miejsce
 • Przedszkole Publiczne nr 4 - III miejsce
 •  Przedszkole Publiczne  nr 27 – wyróżnienie
 • Przedszkole Publiczne nr 33 – wyróżnienie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – I miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 10 – II miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 9 – III miejsce
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 5- wyróżnienie
 • Szkoła Podstawowa nr 15 – wyróżnienie

 

Lista nagrodzonych w konkursie „Drugie życie odpadów”:

 • Przedszkole Publiczne nr 33 - I miejsce
 • Przedszkole Publiczne nr 1 - II miejsce
 • Przedszkole Publiczne nr 34 - III miejsce
 • Przedszkole Publiczne  nr 14 – wyróżnienie
 • Szkoła Podstawowa nr 10 – I miejsce
 • Gimnazjum nr 4 – II miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 17 – wyróżnienie
 • Bursa Międzyszkolna – wyróżnienie
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” – I miejsce
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J. Korczaka – II miejsce

 

Lista nagrodzonych w konkursie „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”:

 • I miejsce – Przedszkole Publiczne nr  34
 • II miejsce – Przedszkole Publiczne nr 32
 • III miejsce – Przedszkole Publiczne nr  26 III  ex aequo  Przedszkole Publiczne nr  4
 • I miejsce –  Szkoła Podstawowa nr  17
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 (świetlica)
 • III miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 9
 • wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 10
 • I miejsce – Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych
 • II miejsce – Zespół Szkół Technicznych ex aequo  XX Liceum Ogólnokształcące
 • III miejsce – Centrum Kształcenia i Wychowania Hufców Pracy
 • wyróżnienie – Zespół szkół Budowlanych

 

Lista nagrodzonych w konkursie „Zakręceni na recykling”

 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Tarnowie  – I miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie  ex aequo Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie  
  – II miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 23 – wyróżnienie 
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie- wyróżnienie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie – I miejsce
 • Gimnazjum nr 4 w Tarnowie – II miejsce
 • Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie – III miejsce
 • Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących – wyróżnienie
 • Gimnazjum w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie- wyróżnienie