TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Ekologiczne rekordy

Ekologiczne rekordy

Ekologiczne rekordy

Sprzętem muzycznym, gadżetami elektronicznymi, planszówkami i zabawkami nagrodzono placówki, które najaktywniej włączyły się w akcje i konkursy ekologiczne organizowane przez tarnowski magistrat. Dzięki zaangażowaniu najmłodszych tarnowian udało się zebrać siedem ton odpadów nad Wątokiem i w okolicach Kantorii, siedem ton zużytych baterii, dwie tony opakowań plastikowych.

W ostatnim roku szkolnym zorganizowano akcję „Posprzątajmy razem Tarnów”, w której uczestniczyło 400 osób z dziewięciu placówek oświatowych i dwóch zakładów karnych. Jak co roku do akcji włączyli się wędkarze  z Polskiego Związku Wędkarskiego. Łącznie udało się zebrać aż siedem ton odpadów, to ponad trzy tony więcej, niż w ubiegłym roku. Oprócz uprzątnięcia terenów wzdłuż Wątoku i wokół Kantorii, posprzątano także tereny w rejonie ul. Tuchowskiej, osiedla Legionów oraz Mościc.

Po raz kolejny przedszkolaki i uczniowie zbierali zużyte baterie i akumulatory. Tutaj również pobito rekord. W tym roku zebrano aż siedem ton szkodliwych odpadów, które zostaną zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku (dla porównania w zeszłym roku było to 5,3 tony). – Naszej szkole udało się zebrać 268 kilogramów baterii. Uczniowie najchętniej przynoszą zakrętki, zebraliśmy ich 56 tysięcy. Dzieciaki mają tę świadomość ekologiczną, przenoszą to na grunt domowy – przekonywała Karolina Góryjowska, koordynator akcji ekologicznych w SP nr 15. Potwierdzają to sami uczniowie: – Z roku na rok coraz więcej osób włącza się do akcji, wszyscy chętnie przynoszą zakrętki, baterie, doskonale wiemy, jak segregować śmieci. Takich rzeczy trzeba uczyć od małego – tłumaczyły Julia Pyciak i Ola Broniec, uczennice z SP nr 15. Podobnego zdania jest Agata Skrobiś, nauczyciel z Przedszkola nr 14: – Najłatwiej wpajać wiedzę najmłodszym wieku, kształtować nawyki. Nasze przedszkole znane jest z różnego rodzaju akcji ekologicznych. Zbieramy butelki PET, makulaturę, baterie, nakrętki plastikowe, włączamy się też w akcję sprzątania świata. Nie próżnujemy. Do pomocy dzieciaki angażują całe rodziny, sąsiadów.

Ponadto w ramach edukacji ekologicznej zorganizowano dwa konkursy: na wykonanie budki lęgowej dla ptaków pod hasłem „Zaprośmy ptaki do Tarnowa” oraz na wykonanie komiksu „Zakręceni na recykling”. W pierwszym z nich uczniowie skonstruowali 80 domków dla ptaków, które później umieszczono w ogrodach przedszkolnych, przyszkolnych oraz na terenach zielonych. Z kolei w konkursie na najlepszy komiks ekologiczny startowało 10 placówek.

Konkursy koordynowane przez Urząd Miasta Tarnowa zorganizowano wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Odbyły się w ramach kampanii „Środowisko w naszych rękach - motywy i formy ochrony środowiska ziemi tarnowskiej” - Program kształtowania świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami, jakości powietrza oraz bioróżnorodności.

wfosigw_medium

W 2017 r.  zorganizowano kampanię ekologiczną w ramach której obył się cykl wiosennych oraz jesiennych akcji i konkursów ekologicznych, tj.: akcja ekologiczna „Posprzątajmy razem Tarnów”, akcja ekologiczna „Zbieramy zużyte baterie”, akcja ekologiczna „Drugie życie odpadów”, ekologiczny konkurs na wykonanie budki lęgowej „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”, konkurs na wykonanie komiksu „Zakręceni na recykling”, konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej „Bioróżnorodność gwarancją rozwoju i przeżycia przyszłych pokoleń", konkurs plastyczny „Przedszkolaki segregują odpady”.

Program skierowany był przede wszystkim do placówek oświatowych oraz  instytucji z terenu Tarnowa i obejmował trzy tematy – powietrze, odpady oraz bioróżnorodność. Jego celem było pogłębienie świadomości ekologicznej tarnowian i rozwinięcie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska w którym żyjemy. Zadania realizowane w ramach programu były komplementarne i wzajemnie się przenikały. W sposób kompleksowy ukazywały główne problemy środowiskowe z jakimi boryka się Tarnów. Każde z zadań zrealizowanych w ramach kampanii rozwijało poczucie odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne poprzez pobudzenie odpowiedzialności za podejmowane działania, promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, pogłębianie szacunku i zamiłowania do przyrody. Pragnęliśmy, by młode pokolenie tarnowian od początku wykształciło w sobie nawyki i zachowania, takie jak segregowanie odpadów w gospodarstwie domowym, wyodrębnianie rodzajów odpadów, które nie powinny trafić na składowisko (przeterminowane leki, sprzęt elektryczny, inne odpady niebezpieczne, w tym zużyte baterie i akumulatory), minimalizowanie ilości powstających odpadów poprzez wybieranie produktów opakowaniowych wielokrotnego użytku lub nadających się do recyklingu. Takie zachowania znacznie wpłyną na poprawę obecnego systemu gospodarowania odpadami w mieście.

 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(ww)

Lista nagrodzonych w konkursie „Zbieramy zużyte baterie”:

 • Przedszkole Publiczne nr 29 - I miejsce
 • Przedszkole Niepubliczne "Bajka” - II miejsce
 • Przedszkole Publiczne nr 4 - III miejsce
 •  Przedszkole Publiczne  nr 27 – wyróżnienie
 • Przedszkole Publiczne nr 33 – wyróżnienie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – I miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 10 – II miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 9 – III miejsce
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 5- wyróżnienie
 • Szkoła Podstawowa nr 15 – wyróżnienie

 

Lista nagrodzonych w konkursie „Drugie życie odpadów”:

 • Przedszkole Publiczne nr 33 - I miejsce
 • Przedszkole Publiczne nr 1 - II miejsce
 • Przedszkole Publiczne nr 34 - III miejsce
 • Przedszkole Publiczne  nr 14 – wyróżnienie
 • Szkoła Podstawowa nr 10 – I miejsce
 • Gimnazjum nr 4 – II miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 17 – wyróżnienie
 • Bursa Międzyszkolna – wyróżnienie
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” – I miejsce
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J. Korczaka – II miejsce

 

Lista nagrodzonych w konkursie „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”:

 • I miejsce – Przedszkole Publiczne nr  34
 • II miejsce – Przedszkole Publiczne nr 32
 • III miejsce – Przedszkole Publiczne nr  26 III  ex aequo  Przedszkole Publiczne nr  4
 • I miejsce –  Szkoła Podstawowa nr  17
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 (świetlica)
 • III miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 9
 • wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 10
 • I miejsce – Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych
 • II miejsce – Zespół Szkół Technicznych ex aequo  XX Liceum Ogólnokształcące
 • III miejsce – Centrum Kształcenia i Wychowania Hufców Pracy
 • wyróżnienie – Zespół szkół Budowlanych

 

Lista nagrodzonych w konkursie „Zakręceni na recykling”

 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Tarnowie  – I miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie  ex aequo Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowie  
  – II miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 23 – wyróżnienie 
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie- wyróżnienie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie – I miejsce
 • Gimnazjum nr 4 w Tarnowie – II miejsce
 • Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie – III miejsce
 • Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących – wyróżnienie
 • Gimnazjum w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie- wyróżnienie

Znaczniki

Archiwalne