TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Dzisiaj sesja TRANSMISJA

Dzisiaj sesja TRANSMISJA

Na wniosek prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Ryszard Pagacz zwołał na dzisiaj LXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Jej obrady rozpoczną się w Sali Lustrzanej o godz. 14.30.

Proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przewiduje m.in. podjęcie uchwał o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2018-2037 oraz o zmianie uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018.

Radni dyskutować będą ponadto nad zmianą uchwały w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nad ustaleniem wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu, powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono.

Mieszkańcy Tarnowa mogą uczestniczyć w sesji rady, która ma publiczny charakter. Mogą także śledzić jej przebieg na pośrednictwem transmisji on-line dostępnej TUTAJ.

Proponowany porządek obrad do pobrania poniżej.

(sm)

Znaczniki

Archiwalne