TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / „Biała Wstążka” przeciw przemocy

„Biała Wstążka” przeciw przemocy

 „Biała Wstążka” przeciw przemocy

Czwarta edycja Kampanii Biała Wstążka” w naszym mieście odbędzie się w dniach 30 listopada – 4 grudnia. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w partnerstwie z Fundacją Progres i Stowarzyszeniem Kropla Słońca. Twarzą tarnowskiej odsłony kampanii jest Rafał Huszno – lider zespołu Totentanz. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Roman Ciepiela - prezydent Tarnowa.

Kampania ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.Pierwsze działania w ramach tej kampanii miały charakter informacyjno – edukacyjny i były prowadzone w wybranych szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Był to cykl spotkań z uczniami tarnowskich placówek o przeciwdziałaniu przemocy. Podczas zajęć uczniowie poznali ogólną definicję przemocy, jej rodzaje i główne przejawy. W trakcie spotkań uczestnicy omówili stereotypy i fakty związane z tematem przewodnim.

W ramach wydarzeń w czasie akcji odbędzie się szereg spotkań poruszających tematykę przemocy w różnych aspektach.  Będzie można skorzystać z porad psychologa czy prawnika, odbędą się warsztaty i zajęcia profilaktyczne. Strażnicy Miejscy będą wręczać kobietom na ulicach miasta symboliczną białą różę, pracownicy socjalni będą wręczać  ulotki skierowane do osób doświadczających przemocy. W czasie marszu „PrzeMÓC PrzeMOC”uczestnicy przejdą ulicami Tarnowa z transparentami i wystylizowane na ofiary przemocy. W trakcie happeningu zostaną odegrane scenki inscenizujące formy i przejawy przemocy oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy

Szczegółowy program tegorocznej Kampanii Społecznej „Biała Wstążka”:

30.11.2014 r. - Inauguracja

 • godz.: 10:00– uroczyste rozpoczęcie Kampanii „Biała wstążka” – Sala Lustrzana
 • godz.: 13:00 - mecz piłki siatkowej pod hasłem: „Sport przeciw przemocy” -  Miejski Dom Sportu,

01.12.2015 r. - Działania kierowane do osób doświadczających przemocy w  rodzinie.

 • godz.: 8:00 – 11:00 - dyżur prawnika - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
  al. Matki Bożej Fatimskiej 9;
 • godz.: 8:00 – 15:00 - dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Goslara 5;
 • godz.: 16:00 – warsztaty psychologiczne pn. „ŚwiadkaMOC by przeMÓC PrzeMOC”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Goslara 5;

02.12.2015 r. – Działania kierowane do osób stosujących  przemoc w rodzinie.

 • godz.: 8:00 – 15:00 dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul.  Goldhammera 3;
 • godz.: 10:00 – 12:00 –warsztaty psychologiczne „Męskie spotkania”- dla osób stosujących przemoc - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Goslara 5, prowadzenie: psycholog MOPS;
 • godz.: 13:00 – finał turnieju piłki siatkowej pod hasłem Sport przeciw przemocy” - Miejski Dom Sportu, ul. Traugutta 5A;

03.12.2015 r. – Działania profilaktyczne kierowane do mieszkańców miasta a przede  
                            wszystkim do młodzieży z tarnowskich szkół.

 • godz.: 8:00 – 15:00 - zajęcia profilaktyczne - w19 szkołach na terenie Tarnowa, prowadzone będą akcje dotyczące zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy 
  w rodzinie obejmujące:
 • godz.: 8:00 – 15:00 – „Rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. Pomoc rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dziecka
  z zespołem FAS” - szkolenie przedstawicieli służb realizujących ustawę
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - prowadzący psycholog Radosław Cieśluk.
 • godz.: 14:00 - Marsz PrzeMÓC PrzeMOC -  Happening w formie marszu przeciwko przemocy z udziałem uczniów z tarnowskich szkół objętych profilaktyką, przedstawicieli służb mundurowych,  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tarnowskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża,  mieszkańców.

04.12.2015 r.zakończenie Kampanii

 • godz.: 10:00 – 14:00 -  Konferencja  pn. „Rodzina wolna od przemocy” -  Pałac Młodzieży ul. Piłsudskiego 24;

(ah)

Znaczniki

Archiwalne