TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Bez decyzji o zmianach w budżecie

Bez decyzji o zmianach w budżecie

Rada Miejska w Tarnowie nie podjęła podczas dzisiejszej sesji nadzwyczajnej decyzji w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa i tegorocznej uchwały budżetowej.

Prezydent miasta, Roman Ciepiela, wnioskował do Rady Miejskiej o zmiany w prognozie i w budżecie, polegające na zwiększeniu o 460 tysięcy złotych kwoty, przeznaczonej na remont placu Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w ramach rewitalizacji centrum miasta i o przeznaczeniu dodatkowych 450 tysięcy złotych na rewitalizację Kantorii, gdzie powstać ma kompleks rekreacyjny z amfiteatrem. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa nie została podjęta. Wszyscy obecni na sali obrad radni wstrzymali się od głosu. Punkt, w którym radni mieli głosować zmiany w uchwale budżetowej miasta Tarnowa, został na wniosek zastępcy prezydenta, Piotra Augustyńskiego, wycofany z porządku obrad.

(dm)

Znaczniki

Archiwalne