TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Od 1 stycznia świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wzrosło z 1000 zł do 1200 zł netto, a w kolejnych latach przewidywane jest dalsze podniesieni tej stawki.  To efekt zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wnioski o świadczenie przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczegółową informację dotyczącą przebiegu przygotowań do wyborów samorządowych w listopadzie ubiegłego roku przedstawiła na konferencji prasowej Aleksandra Mizera, Sekretarz Miasta, pełniąca funkcję przewodniczącej Miejskiego Biura Wyborczego. Do dyspozycji dziennikarzy oddano korespondencję mailową z drukarnią, zajmującą się wydrukiem kart do głosowania, a także umowę z drukarnią i wzory kart zaakceptowane ostatecznie przez Miejską Komisję Wyborczą i przekazane pocztą kurierską drukarni. 

Od 1 marca będzie można zawierać małżeństwa także poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. – To efekt zmiany przepisów. Miejsce musi spełniać jednak wymogi powagi i bezpieczeństwa uroczystości – mówi kierownik USC w Tarnowie Krystian Krawczyk.

O perspektywie funkcjonowania miasta przez kilka tygodni bez rady miejskiej mówił między innymi Roman Ciepiela w porannym programie Radia Kraków. - Przygotowujemy pakiet uchwał, które pozwolą funkcjonować Tarnowowi przez okres przejściowy bez zakłóceń – tłumaczył. W rozmowie poruszono również kwestię zmian w budżecie obywatelskim.

W ubiegłym roku w Tarnowie odnotowano niewielki, ale jednak ubytek naturalny. Światełkiem w demograficznym tunelu zdają się być statystyki urodzeń i zgonów, pozwalające zauważyć ostrożną zmianę tendencji. 

Tarnowianie coraz chętniej wyrabiają kartę tarnowskiej rodziny, w 2014 roku do programu przystąpiło 2132 osoby (440 rodzin). Rośnie liczba partnerów, którzy oferują tarnowianom liczne zniżki i rabaty.  

Znany jest już prawdopodobny termin ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie w okręgu nr 3. Przy założeniu, że postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie uprawomocni się, wybory odbędą się najprawdopodobniej w ostatnią niedzielę marca. Sfinansuje je Krajowe Biuro Wyborcze, które przygotowuje preliminarz na około 50 tys. zł. 

Ponad 2 miliony złotych na prowadzenie dwóch domów pomocy społecznej oraz środowiskowego domu samopomocy i około 80 tysięcy złotych na prowadzenie dwóch mieszkań chronionych przekazano trafi z budżetu miasta do organizacji prowadzących działalność opiekuńczą. - Wspieranie organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i powierzanie im zadań publicznych, to dobry kierunek – mówi prezydent Roman Ciepiela, który podpisał umowy w tej sprawie.

O wyjaśnienie przyczyny wydrukowania niezgodnych z przesłanym wzorem kart do głosowania wykorzystywanych podczas listopadowych wyborów do Rady Miasta Tarnowa zwrócił się do drukarni Urząd Miasta Tarnowa. 

Już w najbliższą sobotę (17 stycznia) od godz. 10:00 radiosłuchacze na Śląsku i w internecie będą mogli uczestniczyć w dwugodzinnej, radiowej wycieczce po Tarnowie. W mieście gościła ekipa Radia eM z Katowic. Dla słuchaczy przewidziane są konkursy z tarnowskimi nagrodami, w tym weekendowy pobyt w mieście.