TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

W najbliższą niedzielę, 3 kwietnia, mieszkańcy Tarnowa wybiorą swoich przedstawicieli do rad osiedli. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba kandydatów. W nadchodzących wyborach wystartuje bowiem 425 osób. Aby wybory było ważne, do urn wyborczych musi się udać co najmniej jeden procent uprawnionych do głosowania tarnowian. – Nie ma nic ważniejszego dla mieszkańca jak jego najbliższe otoczenie. Zachęcam do udziału w wyborach – mówi prezydent Roman Ciepiela.

Zwiększenie o 350 tysięcy złotych puli pieniędzy na konkursy dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury i sportu zakłada proponowana zmiana w budżecie miasta Tarnowa, która będzie głosowana podczas czwartkowej (31 marca) sesji Rady Miejskiej. – Mam nadzieję, że zmiany korzystne dla organizacji i klubów sportowych zostaną przyjęte – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa. 

280 milionów złotych będzie do rozdysponowania w kolejnej edycji konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Zgłoszenia można składać do 15 kwietnia.

Kilka tysięcy szkła m.in. kineskopowego oraz ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi zostawiła po sobie, będąca w upadłości likwidacyjnej, spółka Ekotar.– Przeprowadziliśmy kontrolę. Wszczęliśmy odpowiednie postępowanie w sprawie nakazania usunięcia odpadów – wyjaśnia Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska urzędu miasta. 

O niewypalanie traw, zwłaszcza w okresie wiosennym, apeluje tarnowska straż pożarna. Tylko w ubiegłym roku strażacy wzywani byli do 179 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych na terenie miasta i powiatu tarnowskiego. Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w marcu i w kwietniu.

Zmianę organizacji ruchu w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Krakowskiej zapowiedzieli przedstawiciele PKP. Tym razem ruch zostanie rozłożony na dwa zewnętrzne pasy ruchu, na obu jezdniach, a następnie skierowany na jezdnię południową. Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od jutra, 30 marca. 

Jak informuje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przez Małopolskę mogą przejść burze. 

Blisko milion świadczeń medycznych udzielono w 2015 roku w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. W porównaniu do 2014 roku liczba świadczeń wzrosła o prawie 10 tysięcy. 

CAN-PACK S.A. – wiodący producent opakowań metalowych na świecie – zapowiedział realizację w tym roku inwestycji w Tarnowie i utworzenie kilkudziesięciu miejsc pracy. – To między innymi efekt uruchomienia możliwie szybkiej ścieżki podejmowania decyzji administracyjnych dla planowanej inwestycji – komentuje prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. 

Ponad 70 przedsiębiorców i agencji zatrudnienia weźmie udział w XXIII miejskich Targach Pracy. W tym roku wydarzenie zaplanowano dwa miesiące wcześniej, niż w latach ubiegłych, bo 13 kwietnia. Nowością jest także lokalizacja. Tegoroczna edycja targów odbędzie się w budynku inkubatora przedsiębiorczości.