TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Budżet obywatelski, zwolnienia z podatku od nieruchomości, Strefy Aktywności Gospodarczej i innowacyjne rozwiązania stosowane w Tarnowie to tematy, które najbardziej zainteresowały przedstawicieli ukraińskiej Białej Cerkwi, goszczących w Tarnowie na zaproszenie prezydenta Romana Ciepieli. Wizyta studyjna w ramach współpracy miast partnerskich była okazją, by zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w lokalnym samorządzie. Goście odwiedzili inkubator przedsiębiorczości oraz zapoznali się z działalnością tarnowskich instytucji otoczenia biznesu.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tarnowie wręczyli kierowcom blisko cztery tysiące żółtych i prawie 900 czerwonych kartek – wynika z podsumowania trwającego od ponad roku programu „Pierwsza kartka pouczenie, druga wykroczenie”. Od jutra, 6 lipca, wszystkie żółte kartki będą anulowane a kierowcy będą mieć ponownie „czyste konto”.

Zakończono wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. 875 uczniów otrzymało pieniądze o łącznej kwocie niemal 530 tys. złotych. To już druga transza środków, które miasto przeznaczyło dla osób znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej. Termin składania wniosków na kolejny rok szkolny upływa 15 września.

Trwają zapisy na warsztaty wakacyjne w Autorskiej Pracowni Plastycznej Elżbiety i Witolda Pazerów. Zajęcia odbywać się będą w plenerze i w pracowni plastycznej a tematem głównym tym razem będą pejzaże.

Akcja bezpłatnego usuwania azbestu już po raz drugi w tym roku jest przeprowadzana w Tarnowie. W efekcie niemal 50 mieszkańców pozbędzie się łącznie 60 ton szkodliwej substancji ze swoich posesji. Na ten cel magistrat przeznaczy w sumie 18 tys. złotych.

W Tarnowie, oprócz porad ekodoradcy, będzie można skorzystać z konsultacji doradcy energetycznego. Osoba ta wskaże działania wspomagające rozwój gospodarki niskoemisyjnej, czyli ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Z nieodpłatnych porad mogą skorzystać przedsiębiorcy, instytucje publiczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a przede wszystkim mieszkańcy.

Tarnowscy radni zgłosili propozycje do projektu uchwały dotyczącej zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mowa o terenie położonym pomiędzy ul. Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną. Wprowadzone uwagi znacznie odbiegają od oczekiwań inwestora, który stara się o rozbudowę galerii handlowej Gemini.

W pierwszy lipcowy weekend wracają znane i lubiane imprezy kulturalne. Najbliższy weekend zapowiada się muzycznie i tanecznie.

Chcesz lepiej poznać Tarnów? Jeśli tak, to weź udział w bezpłatnych spacerach po mieście. W każdą sobotę i niedzielę września sprzed Tarnowskiego Centrum Informacji wyruszy przewodnik z grupą chętnych, którym opowie o miejscowych zabytkach oraz o ciekawostkach z nimi związanych. Dyżury przewodników wyznaczono również w katedrze.

W czasie wczorajszej, 30 czerwca, sesji Rady Miejskiej w Tarnowie radni nie podjęli uchwały w sprawie likwidacji Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie. Placówka pozostanie w obecnej formie i zostanie wprowadzony program naprawczy.