TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Rada miejska nie podjęła uchwały o udzieleniu absolutorium prezydentowi Tarnowa za wykonanie budżetu miasta w 2014 roku. Z wnioskiem o przyznanie absolutorium wystąpiła Komisja Rewizyjna.

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie rozpoczyna cykl akcji profilaktycznych związanych z 15-leciem placówki. Już w najbliższy weekend (30-31 maja) specjaliści zatrudnieni w placówce medycznej będą przeprowadzać badania i udzielać bezpłatnych porad w centrum handlowym Gemini Park Tarnów.

Dziesięć kolejnych tarnowskich ulic objęto w ostatnich pięciu dniach doraźnymi remontami drogowymi. Prace wykonano w rejonie ulic Lwowska, Al. Tarnowskich, Klikowska, Sadowa, Traugutta, Bóżnic, Kolejowa, Czysta, Ablewicza, Tuchowska. 

Na X Sesji Zwyczajnej Rada Miejska w Tarnowie nie podjęła uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego Miasta Tarnowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowa za 2014. Uchwałę w tej sprawie poparło 8 radnych, 16 było przeciw jeden z radnych był nieobecny podczas posiedzenia.

Osoby powyżej 55 roku życia mogą zapisywać się już do czterech Międzyosiedlowych Centrów Senioralnych. Ich celem jest wsparcie aktywności osób starszych - zarówno społecznej, jak i fizycznej poprzez organizację atrakcyjnych zajęć. Projekt potrwa od maja do grudnia.

Mija dekada odkąd Tarnów rozpoczął realizację projektu „Alkohol - świat zatopionych marzeń”. Z tej okazji w najbliższą sobotę, 30 maja na terenie stadniny koni w Klikowej odbędzie się okolicznościowy piknik. 

Film „Endblum” autorstwa Doroty Krakowskiej i Wioli Sowy został zakwalifikowany do 55. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który odbędzie się od 31 maja do 7 czerwca. Obraz wyprodukowany został przez tarnowskie Biuro Wystaw Artystycznych przy wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Dzisiaj odbędzie się X zwyczajna sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Tarnowscy radni będą głosować m.in. nad udzieleniem prezydentowi absolutorium. Sesja rozpocznie się 28 maja o godzinie 9.

Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił apelację Ann Drillich w sprawie budynku, w którym obecnie mieści się Urząd Stanu Cywilnego. Wcześniej, w grudniu 2014 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie przyznał rację miastu i stwierdził nabycie terenu przez zasiedzenie. Oznacza to, że oddalona została groźba konieczności zapłacenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz utraty tego obiektu przez miasto.

W Polsce 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory samorządowe. Z tej okazji w tarnowskim teatrze odbyła się gala 25-lecia Odrodzonego Samorządu Miasta Tarnowa, podczas której wyróżniono osoby zasłużone dla tarnowskiego samorządu, radnych wszystkich kadencji oraz pracowników magistratu.