TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

W dniu 28 czerwca 2009 od godz. 13.00 w związku ze spadkiem poziomu wody w rzekach i potokach w granicach administracyjnych Miasta Tarnowa poniżej stanów ostrzegawczych, Prezydent Miasta Tarnowa odwołał podwyższoną gotowość dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta oraz służb i instytucji realizujących zadania w systemie reagowania kryzysowego.

Podtopione drogi, mieszkania, garaże, podwórka – takie są m.in. skutki ulewnych deszczów, które przeszły przez Tarnów. Sytuację na bieżąco monitoruje Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, na czele którego stoi Prezydent Ryszard Ścigała. Szef samorządu od wczesnych godzin porannych osobiście nadzoruje przebieg akcji pomocowej. Trwa szacowanie strat.

Impreza pod takim hasłem odbędzie się w najbliższą niedzielę na tarnowskim Rynku. Festiwal, przy współpracy z magistratem, już po raz piąty, organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy oraz turyści liczyć mogą na moc, różnego rodzaju atrakcji.

Zmniejszyły się wpływy do miejskiej kasy z podatków PIT, CIT i od czynności cywilnych. Obcięte zostały także subwencja oświatowa i dotacja wojewody na zadania zlecone. Oszczędności są już faktem, prezydent Ryszard Ścigała nie wyklucza także cięć w budżecie, jeśli niekorzystna tendencja się utrzyma. Liczy jednak, że uda się tego uniknąć.

Jak informują powiatowe i miejskie centra zarządzania kryzysowego, obfitych opadów, można spodziewać się w środę, 24 czerwca, do późnego wieczora. Może im towarzyszyć grad.

Sprawa dotyczy zmian wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. W myśl porozumienia zawartego właśnie ze związkami zawodowymi, w przyszłym rok kalendarzowym, otrzymają oni, o co najmniej sto złotych więcej wynagrodzenia zasadniczego na etat, najpóźniej od kwietnia.

Urząd Miasta Tarnowa zlecił wykonanie badania sondażowego Instytutowi Badań Opinii – Homo Homini z Warszawy. Dotyczyło ono zmian planowanych na tarnowskim Burku.

Prezydent przeznaczył 40 tysięcy złotych na sfinansowanie zakupu transportera pediatrycznego.

Nawet strugi deszczu nie przeszkodziły mieszkańcom Krzyża w świętowaniu półwiecza istnienia swej dzielnicy w ramach Tarnowa. W sobotę hucznie obchodzono w Krzyżu zarówno tę rocznicę, jak i dziesiąty jubileusz powstania Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II oraz dekadę reaktywowanego Klubu Sportowego Iskra.

Szczeklik na plus. Podliczono dokładnie wynik tzw ,,starego" szpitala za 2008 rok. Placówka wypracowała zysk w wysokości ponad 4 milionów 400 tysięcy złotych - mówi dyrektor szpitala, Marcin Kuta. Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań szpitala z lat poprzednich.

Znaczniki

Archiwalne