TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Szykuje się absolutnie wyjątkowy rok. Rok znacznej absorpcji środków zewnętrznych, wielu poważnych działań i inwestycji. Poniżej prezentujemy najważniejsze wskaźniki oraz filozofię konstruowania planu dochodów i wydatków miasta.

Już po raz 19-ty tarnowscy harcerze z Hufca ZHP im. gen. Józefa Bema odebrali w imieniu mieszkańców miasta Betlejemskie Światło Pokoju.

Zakończono adaptację pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla potrzeb dzieci autystycznych. Prace trwały dwa lata. Remonty pochłonęły w sumie blisko 1 mln 650 tysięcy złotych. Obiekt przy ulicy Romanowicza uroczyście otworzył Prezydent Tarnowa.

13 grudnia w Tarnowie zakończono montaż nowatorskiego systemu oznakowania turystycznego, spełniającego funkcję informacyjną dla gości odwiedzających miasto.

Do konkursu wpłynęło aż 110 ofert. Dotyczył on takich dziedzin działalności jak: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona i promocja zdrowia, promocja miasta i pomoc społeczna.

Wicedyrektor Szpitala im. Edwarda Szczeklika odpowiadać będzie za przeprowadzenie oczekiwanych zmian systemowych w tarnowskiej służbie zdrowia. Zajmie się też zagadnieniami z zakresu opieki społecznej. Danuta Nosek zapowiedziała przeprowadzenie szczegółowej analizy dotychczasowej strategii miasta we wspomnianych dziedzinach.

Urząd Miasta Tarnowa oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN Tarnów ogłaszają wśród nauczycieli szkół oraz przedszkoli Miasta Tarnowa nabór do pełnienia zadań Tarnowskiego Lidera Przedmiotowego w ramach powoływanego wspólnie systemu wspierania nauczycieli pod nazwą: Tarnowska Inicjatywa Oświatowa „e-ducaTIO”.

Wszystkie służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów są w pełni przygotowane do działań w przypadku pojawienia się zapowiadanych przymrozków i opadów śniegu.

Referat Środków Pomocowych Wydziału Strategii UMT zorganizował spotkanie informacyjne na temat wolontariatu europejskiego. Zostało ono poprowadzone przez koordynatorki Wolontariatu Europejskiego Urszulę Marcinkowską oraz Izabelę Kocurek, przy współudziale jednego z wolontariuszy pracujących w ramach EVS w Krakowie.

Do magistratu wpłynęły podziękowania Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” za udział w tegorocznej akcji poszukiwania dawców szpiku kostnego. Prezydent Ryszard Ścigała uhonorowany został dyplomem „Kropla życia”, pod którym podpisała się prof. dr hab. Alicja Chybicka – kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Przewodniczący Rady Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” - Grzegorz Dzik.

Znaczniki

Archiwalne