TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Drużyna „MoneyTalks” w składzie Mateusz Czekalski i Paweł Pikul z klasy matematyczno-informatycznej II LO w Tarnowie, wygrała konkurs "Europe Banks in Action Challenge 2010".

Rozpoczął się egzamin maturalny. Dzisiaj maturzyści pisali język polski, jutro (5 maja 2010 r.) czeka ich matematyka, w czwartek (6 maja 2010 r.) język angielski itd. aż do 22 maja, w którym odbędzie się ostatni egzamin maturalny w części pisemnej. Egzamin ustny może odbywać się w dniach od 4 do 28 maja br. zgodnie z harmonogramem określonym przez poszczególną szkołę.

W ciągu najbliższej doby na dopływach Wisły, w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, lokalnie intensywnymi, spodziewane są gwałtowne wzrosty stanów wody do dolnej części strefy stanów wysokich, miejscami przekraczające stany ostrzegawcze.

 

Skutki: Niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, lokalne zalania i podtopienia, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek.

Tarnowskie szkoły podstawowe dzięki programowi „Radosna Szkoła” otrzymają dofinansowanie na kwotę blisko pół miliona złotych na budowę placów zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Podpisano umowy w tej sprawie.

Tarnów, jako jedno z osiemnastu miast w Europie otrzymał prestiżowe wyróżnienie: „Flaga Europejska”. Pierwszy stopień nagrody - „Dyplom Europejski” został nam przyznany w 2008 roku. 25 czerwca 2008 r. Prezydent Miasta Tarnowa wraz z przedstawicielami samorządu odebrali w Strasburgu to cenne wyróżnienie.

Flaga Europejska będzie w Tarnowie prezentowana w czerwcu. Bardzo prawdopodobne, że przywiezie ją sam przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prof. Jerzy Buzek.

Na obszarze województwa przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu zwłaszcza we wschodniej części województwa, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 60 km/h.

Z okazji zbliżającej się majówki, 1 maja 2010 r., przez cały dzień, miejska stacja paliw Mpetrol wychodzi naprzeciw mieszkańcom. Tego dnia proponuje znacząco obniżyć ceny paliw. Zapraszamy. Akcję wspiera Urząd Miasta Tarnowa.

Kampania społeczno-edukacyjna ma charakter pulsacyjny. W pierwszym etapie na terenie całego miasta pojawiają się nośniki informacyjne w postaci magnesów (2000 sztuk) przedstawiające symbole kampanii – dwie budzące sympatię postaci, stworzone specjalnie na cele projektu. Na magnesach podany jest również adres internetowy strony projektu (planowo ma zostać uruchomiona podczas piątkowej konferencji prasowej). W czasie warsztatów budowania kampanii społecznych przeprowadzonych w Pałacu Młodzieży w dniach 25-29.01.’10 powstały trzy projekty postaci, wybór pary został oparty na badaniach fokusowych przeprowadzonych na mieszkańcach Tarnowa (różne grupy wiekowe).

W 28 miejskich i 10 niepublicznych przedszkolach brakuje około setki miejsc dla przedszkolaków. Aby zaspokoić potrzeby w tym zakresie, miasto buduje nowy, oświatowy obiekt. Wskaźnik tzw. „uprzedszkolnienia” w Tarnowie wynosi 92% i jest jednym z najwyższych w kraju. W sumie, do tarnowskich przedszkoli, od września 2010 roku, uczęszczać będzie ponad trzy i pół tysiąca dzieci.

Tarnów, Kraków i Nowy Targ pozostały na placu boju o tytuł "Wzorcowego Urzędu Małopolski". Konkurs organizowany jest od sześciu lat. Ktoś mógłby zapytać, po co? Po to, by urzędnicy starali się coraz lepiej służyć nam, zwykłym petentom.

Znaczniki

Archiwalne