TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Prezydent Ryszard Ścigała wystąpił z apelem o zachowanie placówki dyplomatycznej pod Wawelem. List interwencyjny, włodarz Tarnowa, złożył na ręce Roberta Kiss’a, Ambasadora Republiki Węgier w Warszawie.

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej odbędzie się tradycyjnie w Bazylice Katedralnej. Msza święta rozpocznie się w czwartek, 11 czerwca, o godzinie 9.00. Po niej zaplanowano przemarsz głównymi ulicami Tarnowa. Organizatorem jest Kuria Diecezjalna.

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie przy ul. Lippóczy'ego 4a oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć potrzebę” zapraszają nauczycieli, terapeutów i rodziców dzieci z wadami słuchu na konferencję pod hasłem „Pokonać barierę ciszy - kształtowanie języka metodą fonogestów”.

To była świetna impreza – w taki sposób odpowiadało większość tarnowian zapytanych o komentarz dwudniowego Święta Miasta. Rzeczywiście, tegoroczne Zderzenia, mieszkańcy przyjęli z ogromnym entuzjazmem. Dali temu wyraz licznie pojawiając się na poszczególnych koncertach.

W Tarnowie najwięcej osób głosowało na Platformę Obywatelską. Lista nr 9 zgromadziła 44,62% głosów, Prawo i Sprawiedliwość, a więc lista nr 10 – 37,82% poparcia.

W dniu 2 czerwca br. zostały ogłoszone decyzje Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie projektów do programu „Młodzież w Działaniu” złożone na termin 1 kwietnia 2009r.

W piątek, 6 czerwca, Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie podejmowała u siebie niecodziennych gości. Byli nimi bibliotekarze z Biblioteki Parlamentu Węgierskiego, Węgierskiej Akademii Nauk i wyższych uczelni Budapesztu.

Spotkaniem z okazji jubileuszu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz rozdaniem Nagród Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury rozpoczęły się tegoroczne Zderzenia.

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznych wygłosi wykład w Tarnowie. Jego hasło „Era wodoru – energia przyszłości”. Spotkanie otwarte zaplanowano w dniu 9 czerwca, o godzinie 15.30, w auli PWSZ przy ul. Mickiewicza 8 (budynek C).

Spotkaniem z okazji jubileuszu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz rozdaniem Nagród Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury rozpoczną się tegoroczne Zderzenia.