TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

W związku z koniecznością dostosowania pracy sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów, obserwowane są czasowe zwiększenia spiętrzeń pojazdów w porównaniu do okresu poprzedzającego wprowadzenie zmian.

Urokliwy plac w Mościcach doczekał się zmiany wyglądu. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół tej dzielnicy Tarnowa, uporządkowano i nazwano go imieniem wielkiego budowniczego Zakładów Azotowych, prywatnie przyjaciela Ignacego Mościckiego, człowieka z niezwykłą historią – Stanisława Kubińskiego.

Zakończył się kolejny konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon w naszym mieście „Zielony Tarnów”. Już po raz dziesiąty komisja konkursowa dokonała przeglądu i oceny zgłoszonych obiektów. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Tarnowa.

Trwa oczyszczanie miasta z psich odchodów. Kolejną akcję edukacyjną pod takim hasłem zaplanowano na 23 września. Tym razem, pracownikom Wydziału Gospodarku Komunalnej magistratu pomagać będą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika. Działania rozpoczną się ok. 10.45 w Parku Strzeleckim (obok Lwów).

W tarnowskim magistracie zrealizowano akcję pod hasłem „Rowerowa linia otwarta”. Zbierano opinie tarnowian o miejscach, w których warunki do jazdy na rowerze należałoby poprawić. Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich został zobowiązany do stopniowej likwidacji zbyt dużych krawężników, nierówności w jezdniach itd. Efektem jest poprawa jakości ścieżek w wielu miejscach (np. odnowienie piktogramów przy ul. Wyszyńskiego, od Niedomickiej do Azotów – jedna z najbardziej uczęszczanych ścieżek w Tarnowie).

W związku z organizacją Europejskiego Dnia bez Samochodu, Prezydent zaprosił dziennikarzy na prasowy objazd po najważniejszych inwestycjach. Odbył się on za pomocą ekologicznego, miejskiego autobusu, w towarzystwie odblaskowych rowerzystów (uczestników odbywającego się w Tarnowie I Ogólnopolskiego Forum Młodych Samorządowców), w eskorcie tarnowskich policjantów na motorach. Przejazd przez miasto - od Teatru przy ul. Mickiewicza, poprzez budowę drogi oraz ośrodka rehabilitacji przy ul. Mostowej, na modernizacji i przebudowie Bursy Międzyszkolnej w Mościcach skończywszy, zrobił nie lada wrażenie. Na początek, młodzi samorządowy, wręczyli Ryszardowi Ścigale, specjalną, rowerową rezolucję.

W związku z dwudniową żałobą narodową po tragedii w kopalni w Rudzie Śląskiej, informujemy, że kino „Marzenie” będzie nieczynne.

Do Tarnowa zjechało około stu trzydziestu młodych ludzi z różnych stron kraju. W mieście pod Górą Św. Marcina rozpoczyna się pionierski projekt I Ogólnopolskiego Forum Młodych Samorządowców. To przedsięwzięcie przygotowywane przez młodzież dla młodzieży.

To kolejna, zmieniona, miejska przestrzeń. Inwestycję w całości sfinansowano z budżetu miasta, koszty zamknęły się kwotą miliona 232 tysięcy złotych. Salę przystosowano do potrzeb Teatru, który na czas modernizacji obiektu przy ul. Mickiewicza, przeniesie się właśnie tam. Remont Sali Wielofunkcyjnej trwał trzy miesiące.

W dniu 22 września 2009 r. Tarnów włączy się w kampanię „Europejski Dzień bez Samochodu”. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Popraw KLIMAT swojego miasta”.