TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Edukacja kosztuje. W sumie nakłady na tarnowską oświatę to 45% wydatków budżetowych miasta. Pozytywnych zmian, także w infrastrukturze, trudno nie zauważyć. Poniżej przykłady najważniejszych, oświatowych inwestycji.

Dobiegający końca rok szkolny jest także czasem wytyczania planów i zamierzeń na nowych, dziesięć miesięcy w edukacji. Przed nami wakacje, a tuż po nich, intensywna praca w tarnowskich szkołach. Wiemy już, jakie będą jej główne założenia.

W Tarnowie, na wszystkich poziomach edukacji, wakacje rozpoczyna 26 tysięcy uczniów oraz blisko 3,5 tysiąca nauczycieli, którzy w mijającym roku szkolnym prowadzili zajęcia edukacyjne. Spora grupa uczniów kończy odpowiednie dla wieku etapy edukacji. I tak w przypadku szkół podstawowych jest ich 1060, gimnazjów – 1330, szkół ponadgimnazjalnych – 3529. Ok. 40 tys. młodych ludzi uczy się każdego dnia w Tarnowie. Miasto jest organem prowadzącym dla 78 szkół i placówek oświatowych.

W tym roku Tarnów świętuje 680-tą rocznicę lokacji miasta. Na weekend, podczas którego Tarnów przyjął Flagę Honorową Rady Europy, wraz z rodzicami, zaproszone były również wszystkie dzieci, które w jubileuszowym roku urodziły się w Tarnowie.

Zespół pracowników Urzędu Miasta Tarnowa, którzy działali podczas w miejskim sztabie kryzysowym, zaprezentowali radnym szczegóły oraz zasady prowadzenia akcji.

Pod koniec roku 2009 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie uzyskała dotację w wysokości 25 200 zł z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w Warszawie na wykonanie konserwacji najstarszego starodruku za zbiorów biblioteki o sygnaturze SD 173.

Podczas sesji Rady Miejskiej tarnowscy radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Rzepiennik Strzyżewski, poszkodowanej w wyniku czerwcowej powodzi.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Tarnowie, ul. Kopernika 5, serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty 26 czerwca 2010 w godz.10.00-16.00. W ramach Dnia Otwartego odbędą się zajęcia prowadzone przez kadrę dydaktyczną Uczelni.

Sobota i niedziela (26 i 27 czerwca) upłynęły w Tarnowie pod znakiem święta z okazji przyznania miastu Flagi Honorowej Rady Europy. To duże wyróżnienie i prestiż. Tarnów nagrodzono jako jedno z osiemnastu miast w Europie i jedno z czterech w Polsce.

W czasie sesji miejscy radni będą debatować nad kierunkiem rozwoju lecznictwa otwartego i zamkniętego w Tarnowie na lata 2010-2015.

Znaczniki

Archiwalne