TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Gwiazdy Polskiego Radia i Telewizji Polskiej użyczyły swoich głosów w kampanii 1 procent Stowarzyszenia „Ich lepsze jutro”. 15-sekundowy spot trafił już do internetu. Będzie też emitowany w radiu i telewizji. Środki przekazane w tym roku przed podatników Stowarzyszenie w całości przeznaczy na utworzenie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji dla niepełnosprawnych dzieci przy ul. Pułaskiego 91 w Tarnowie.

Czterdzieści tysięcy godzin czyli co najmniej sto miejsc pracy przybędzie w Tarnowie dzięki inicjatywie Prezydenta. Szef Samorządu zdecydował o skorzystaniu z pomocy osób bezrobotnych przy różnego rodzaju działaniach m.in. w prowadzonych przez miasto inwestycjach, porządkowaniu ulic i chodników. Pierwsze osoby już są angażowane do pracy.

Tarnowski Oddział Krośnieńskich Hut Szkła ma szansę docelowo produkować na czterech liniach produkcyjnych. Osoby, które utraciły pracę, mają szansę do niej powrócić. To najważniejsze efekty spotkania z syndykiem przedsiębiorstwa, w którym uczestniczyli Prezydent Ryszard Ścigała oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. 

Choroby nowotworowe to typowy przykład schorzeń cywilizacyjnych naszych czasów. W samym tylko regionie tarnowskim rak to ponad jedna czwarta wszystkich przyczyn zgonów. Tymczasem, jak podkreślają lekarze – wcześnie wykryty nowotwór to prawie gwarancja wyleczenia tej choroby.

Ponad osiemdziesiąt miejsc, w których przebywają, lub mogą przebywać osoby bezdomne, odwiedzili tarnowscy strażnicy miejscy. Towarzyszyli im pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz policjanci. Działania prowadzono w odpowiedzi na polecenie Prezydenta Tarnowa w związku z panującymi w regionie niskimi temperaturami.

W niedzielnych „Tematach dnia” prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała rozmawiał o sprawie przejęcia obiektów ZKS Unia Tarnów, nakładach na sport oraz nowej nazwie dla stadionu miejskiego w Mościcach.

Jak informuje Centrane Biuro Prognoz Metorologicznych w Krakowie, w najbliższym czasie na obszarze województwa małopolskiego wystąpić mogą zawieje i zamiecie śnieżne.

W styczniu br., kiedy obchodzimy 65 rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz, na dalekiej północy Rosji, w Kotłasie - mieście partnerskim Tarnowa, odbył się konkurs pod hasłem „Pamięć o Auschwitz i Holokauście - Drogą do Tolerancji”.

Decyzją Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki miasto Tanów zostało wytypowane do realizacji programu „Orliki lekkoatletyczne”.

Prezydent Miasta Tarnowa przyznał stypendia dla zawodników tarnowskich klubów sportowych. Do Komisji Stypendialnej wpłynęły 83 wnioski, spośród których wytypowano 67 stypendystów. To pierwsza edycja akcji, w ramach której podzielono 94 750 zł. Drugi etap realizowany będzie do połowy sierpnia 2010. W budżecie miasta na tegoroczne stypendia sportowe zarezerwowano 100 000 zł.

Znaczniki

Archiwalne