TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Zachęcamy do zapoznania z harmonogramem imprez:

Tarnowski magistrat wypłacił kolejną, a zarazem ostatnią transzę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na rok szkolny 2009/2010. Pomoc dotyczy dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta Tarnowa i opiewa na kwotę kwotę 296 269,00 zł. Prezydent Miasta Tarnowa z własnych środków budżetowych pokrył kwotę w wysokości 169 775,00 zł.

Są już pierwsze efekty tegorocznej imprezy studyjnej dla dziennikarzy po Tarnowie i regionie tarnowskim zorganizowanej wspólnie przez Tarnowskie Cnetrum Informacji, Starostwo Powiatowe oraz LGD „Dunajec-Biała”! W czwartek 24 czerwca, tuż przed I wakacyjnym weekendem, ukaże się tekst o Tarnowie.

Fundacja Carrefour przekazała 650 tys. zł na zakup sprzętu osuszającego i czyszczącego dla powodzian w Polsce. Z funduszy tych Caritas zakupiła specjalistyczny sprzęt, który 14 czerwca br. przekazany został powodzianom z okolic Tarnowa.

W tarnowskiej Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej odbyła się organizowana przez katedrę Nauk o Wychowaniu konferencja naukowa pt. Profilaktyka czy resocjalizacja - między teorią a praktyką".

W najbliższy poniedziałek, 21 czerwca, na tarnowskim Rynku, odbędzie się happening związany z akcją „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Na czas adresowanego do dzieci i młodzieży wydarzenia przewidziano wiele atrakcji.

Jest decyzja Prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie inwestycji sportowej w tym rejonie miasta. Oznacza to, że w procesie realizacji zadania, nie dopatrzono się znamion przestępstwa.

Wśród wielu inicjatyw Urzędu Miasta Tarnowa pomocy poszkodowanemu w powodzi Tuchowowi, była także zbiórka pieniędzy przeprowadzona wśród samych pracowników magistratu. W wyniku tej akcji zebrano pięć tysięcy złotych. Oznacza to, że statystycznie, każdy urzędnik przekazał potrzebującym 11 złotych. To dobry efekt, namawiamy inne firmy i instytucje do podobnych zbiórek.

Wśród wielu inicjatyw Urzędu Miasta Tarnowa pomocy poszkodowanemu w powodzi Tuchowowi, była także zbiórka pieniędzy przeprowadzona wśród samych pracowników magistratu. W wyniku tej akcji zebrano pięć tysięcy złotych. Oznacza to, że statystycznie, każdy urzędnik przekazał potrzebującym 10 złotych. To dobry efekt, namawiamy inne firmy i instytucje do podobnych zbiórek.

Miło nam poinformować, że oficjalny portal miejski www.tarnow.pl zwyciężył w trzeciej edycji konkursu „Najlepsza Strona Internetowa w Małopolsce”.

Znaczniki

Archiwalne