TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Tarnów był gospodarzem konferencji „Rynek giełdowy - źródło kapitału dla przedsiębiorstw”, zorganizowanej pod patronatem ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. Otworzył ją wykład Ludwika Sobolewskiego, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu firm działających w Tarnowie i regionie.

Rozstrzygnięto otwarte konkursy na realizowanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych miasta w roku 2009. Na przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki, upowszechniania sportu i kultury fizycznej, ochrony zdrowia oraz promocji Tarnowa rozdysponowano ok. 1,1 miliona złotych, na działania związane z pomocą społeczną – 400 tysięcy złotych. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony na przełomie marca i kwietnia.

Klub Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych organizuje nabór dla niepełnosprawnych bezrobotnych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje.

Prezydent Tarnowa wziął udział w spotkaniu opłatkowym prezydentów i burmistrzów „miast papieskich”, zorganizowanym w sali obrad plenarnych Sekretariatu Episkopatu Polski.

Plany inwestycyjne Tarnowa oraz sytuacja na lokalnym rynku pracy były głównymi tematami spotkania prezydenta miasta Ryszarda Ścigały z przedstawicielami kilkudziesięciu firm z regionu. Prezydentowi towarzyszył wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela, który przedstawił tegoroczne zamierzenia władz wojewódzkich. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Urzędu Miasta Tarnowa.

W roku 2009 Urząd Miasta Tarnowa po raz piąty prowadził będzie akcję, której celem jest ograniczenie tak zwanej „niskiej emisji”. W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwowano blisko 70 tysięcy złotych na dofinansowanie zamiany pieców węglowy na inny system ogrzewania – bardziej przyjazny środowisku (m.in. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż pieców zasilanych gazem, olejem opałowych, energią elektryczną).

Biskup tarnowski Wiktor Skworc odwiedzi polskich misjonarzy pracujących w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie. Podczas wizyty w Afryce spotka się także z polskimi żołnierzami, którzy stacjonują w rejonie Darfuru.

Zostali docenieni. 84 uczniów otrzyma stypendia prezydenta Tarnowa za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie czy działalności społecznej. Dostaną jednorazowo 2 tys. zł brutto.

Budynek Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego zostanie rozbudowany i zmodernizowany. Wykonanie zaplanowanych prac będzie kosztowało ponad 10,3 miliona złotych.

Oddanie do użytku 750 nowych miejsc postojowych oraz wyremontowanie 488 istniejących – to efekt ubiegłorocznych prac przeprowadzonych w ramach kontynuacji programu „Budowa i modernizacja miejsc parkingowych na terenie miasta Tarnowa”. Kosztowały ok. 3,5 miliona złotych.