TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Podczas drugiego dnia trwania Forum Ekonomicznego w Krynicy, nasze Miasto skorzystało z nietypowej formy promocji.

Jest szansa na dużą inwestycję w Tarnowie i nowe miejsca pracy. Dla Tarnowa to jeden z efektów zakończonego wczoraj II Forum Inwestycyjnego.

Jest się czym pochwalić. Na sesji Rady Miejskiej zaprezentowano bardzo dobre wyniki finansowe spółek komunalnych w Tarnowie. Dane pokazują, że na koniec I półrocza 2009 roku wszystkie spółki miejskie osiągnęły dodatni wynik finansowy.

Otwarty na początku lipca już stał się atrakcją turystyczną miasta. Skwer z pomnikiem króla Władysława Łokietka na ul. Wałowej 7 został zgłoszony przez Tarnowskie Centrum Informacji do konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej – Certyfikat „Najlepszy produkt turystyczny" w kategorii turystyka miejska i kulturowa.

Zakończył się 10. Jubileuszowa edycja plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Małopolski”. Obecnie trwa liczenie głosów.

W ślad za ogłoszeniem zaktualizowanego programu prywatyzacji, szeroką dyskusję na ten temat przeprowadzono podczas II Forum Inwestycyjnego Forum Ekonomicznego Tarnów 2009.

Dzielnicowi są policjantami pierwszego kontaktu. Dobrze znają swoją dzielnicę, jej mieszkańców i ich problemy. Współpracują z lokalnymi jednostkami samorządowymi, zwłaszcza radami osiedli i placówkami oświatowymi.

Włodarz Tarnowa uczestniczył w koncercie promującym płytę Dziewczęcego Chóru Katedralnego „Klasycy Wiedeńscy”, który odbył się w Katedrze Św. Szczepana w tym mieście.

Przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz Prezydent Tarnowa podpisali porozumienie – akt notarialny darowizny pozostałości po Starej Synagodze, czyli tarnowskiej „Bimy”.

Dnia 1 września 2009 roku uruchomiony został informacyjny serwis SMS dla mieszkańców Tarnowa i okolic. Każdy mieszkaniec może otrzymywać informacje o wydarzeniach kulturalnych , sportowych oraz adresach tarnowskich stacji benzynowych, gdzie można kupić najtańsze paliwo w regionie.