TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Do najbliższego piątku, 26 października, wyborcy, którym przysługuje prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika, mogą składać wnioski w tej sprawie. Takie uprawnienia przysługują wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

 

1 listopada na trzech tarnowskich cmentarzach odbędzie się jubileuszowa, 25. kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza. Kwestę, jak co roku, organizuje Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie. Tym razem jednak, po raz pierwszy, zbiórka pieniędzy będzie prowadzona także na cmentarzach w Krzyżu i w Mościcach. - Chcemy rozszerzyć naszą działalność - zapowiada Ewa Filipów, prezes komitetu.

 

We Wszystkich Świętych, 1 listopada, nieczynne będą wszystkie obiekty Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wczoraj (23 października) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten ustanawia 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. W podległych prezydentowi miasta podmiotach medycznych wizyty i zabiegi odbywać się będą jednak bez zmian.

Wzorem lat ubiegłych, 1 listopada pasażerowie wszystkich linii tarnowskiej komunikacji miejskiej korzystać będą mogli z bezpłatnych przejazdów autobusami. Kursować będą one według rozkładów jazdy na dni świąteczne (na linii nr 9 w przewidywanych okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego będą dodatkowe kursy). Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie uruchomi tego dnia także dodatkowe linie autobusowe – oznaczone literą „C” - do cmentarzy w Krzyżu, Mościcach i Klikowej. Ponadto, w związku ze zmianą organizacji ruchu w sąsiedztwie cmentarzy, ulegną zmianie trasy niektórych linii komunikacji miejskiej.

Przez całą dobę, od dzisiejszego popołudnia do jutrzejszych późnych godzin nocnych w Małopolsce będzie mocno wiało.

 

 

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych w ramach projektu „Pomocna dłoń”. Mają one charakter szkoleń otwartych, realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych w budynku MCM.

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie zajął drugie miejsce w wojewódzkim etapie plebiscytu „Hipokrates Małopolski 2018”, organizowanego przez „Gazetę Krakowską”.

W Mościckim Centrum Medycznym, w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na II piętrze, działa Ośrodek Opieki Zastępczej oferujący całodobowy 2-tygodniowy pobyt dla 370 osób niesamodzielnych w ramach projektu „Pomocna dłoń”, współfinansowanego ze środków unijnych.

Ponad 40 tysięcy pracujących Małopolan może do 2023 roku skorzystać z bonów na szkolenia ogólne oraz zawodowe w ramach projektu Kierunek Kariera. Zostaną oni objęci usługą doradczą, a następnie na podstawie stworzonego planu rozwoju wybiorą dla siebie jedną z dofinansowanych form kształcenia, w tym w formie egzaminów, certyfikatów potwierdzających uprawnienia czy studiów podyplomowych.

Znaczniki

Archiwalne