TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Około stu osób – między innymi byłych żołnierzy Armii Krajowej, uczniów szkół z Tarnowa i regionu, przedstawicieli parlamentu, służb mundurowych, władz miasta, województwa i ościennych gmin uczciło 16 lutego 75. rocznicę powołania Armii Krajowej.

Tarnów otrzyma dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przebudowę ul. Lwowskiej. Umowa w tej sprawie zostanie oficjalnie podpisania we wtorek, 21 lutego, w Warszawie. Według wstępnych szacunków suma dotacji opiewa na kwotę ponad czternastu i pół miliona złotych, dzięki czemu uda się pokryć 85 procent kosztów inwestycji. 

O ponad tysiąc ton wzrosła w ciągu minionego roku ilość odpadów, oddanych przez mieszkańców w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. w Tarnowie. - To dlatego, że tarnowianie coraz chętniej dbają o środowisko – podkreśla prezes PUK, Tomasz Gut – Przybyło nam też klientów, bo z naszych usług korzystają również mieszkańcy Gminy Tarnów.

 

 

Szerokie konsultacje społeczne w sprawie zasad umieszczenia reklam w mieście rozpoczyna Urząd Miasta Tarnowa. – Chcemy najpierw poznać opinię mieszkańców, by na tej podstawie przygotować szczegółowe rozwiązania, pozwalające skutecznie dbać o estetykę miasta – podkreśla Piotr Augustyński, zastępca prezydenta ds. rozwoju gospodarczego. 

Wystawa, złożona z 11 obrazów olejnych, namalowanych przez Stanisława Westwalewicza pod koniec drugiej wojny światowej, należących do zbiorów tarnowskiego Muzeum Okręgowego, została wczoraj (14 lutego), otwarta w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Ekspozycję, zatytułowaną „Żołnierz szlaku nadziei. Stanisław Westwalewicz - żołnierz 2. Korpusu Polskiego w służbie sztuki” można oglądać do końca kwietnia.

Zostawiając podatek w Tarnowie, zasilasz miejską kasę! Pieniądze te przeznaczane są m.in. na inwestycje drogowe, utrzymanie placówek oświatowych, politykę społeczną, a także wydarzenia kulturalne i sport. Tylko w zeszłym roku wpływy z podatku dochodowego wyniosły 115, 5 mln złotych.

Zostawiając podatek w Tarnowie, zasilasz miejską kasę! Pieniądze te przeznaczane są m.in. na inwestycje drogowe, utrzymanie placówek oświatowych, politykę społeczną, a także wydarzenia kulturalne i sport. Tylko w zeszłym roku wpływy z podatku dochodowego wyniosły 115, 5 mln złotych.

W ubiegłym roku ponad pół tysiąca osób postanowiło rozpocząć działalność gospodarczą, korzystając z dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Na ten cel chętni mogli otrzymać dofinansowanie w wysokości około 20 tys. złotych.

Stężenie pyłu zawieszonego PM 10 w Tarnowie kilkukrotnie przekracza dziś (15 lutego) dopuszczalne normy. Stacja pomiarowa przy ulicy Bitwy Pod Studziankami odnotowała o 7.00 rano 235 mikrogramów pyłu na metr sześcienny, a stacja przy ulicy księdza Romana Sitki – 249 mikrogramów o godzinie 8.00.

Jutro w południe w Sali Lustrzanej dalszy ciąg rozpoczętych wczoraj, 13 lutego, warsztatów, podczas których powstaje projekt rewitalizacji Tarnowa. O godzinie 12.00 spotkają się tarnowscy przedsiębiorcy, a dwie godziny później, o 14.00, na spacer wyruszą mieszkańcy miasta, którzy wczoraj dyskutowali o problemach, a podczas spaceru po Starówce odwiedzą miejsca, w ich opinii wymagające zmian.