TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Doświadczony w pracy na budowach w całej Polsce, absolwent Politechniki Krakowskiej, Jacek Kupiec kieruje Biurem Inżynierii Ruchu Drogowego w Centrum Usług Ogólnomiejskich. Został wyłoniony na to stanowisko w drodze konkursu.

Rozwiązanie drogowe na skrzyżowaniu ulic Starodąbrowskiej i Słonecznej będzie rewitalizowane. Prace prowadzone będą w bardzo szybkim tempie, potrwają dwie, trzy godziny. Początek w sobotę, 4 sierpnia, o piątej nad ranem. Utrudnienia w ruchu będą zatem niewielkie i krótkotrwałe.

Nasze przygotowania do projektu „Tarnów. 1000 lat nowoczesności” rozpoczęły się od gościnnego domu Państwa Zofii i Zdzisława Szymanowskich na ul. Willowej, jednej z ulic modernistycznego osiedla „Za Torem”. Pani Doktor Szymanowska była najstarszą w Mościcach osobą z pokolenia dzieci inżynierów – budowniczych Mościc, córką pierwszego wójta Mościc – inż. Stanisława Kubińskiego.

Ostrzeżenie o burzach.

Nazwa biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGWPIB Oddział w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 28.07.2012 do godz. 18:00 dnia 29.07.2012
Przebieg Przewiduje się temperaturę maksymalną 29 do 31 °C. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania godz. 13:43 dnia 27.07.2012

Termomodernizacja kolejnych obiektów użyteczności publicznej, remonty w ramach programu „Maluch” i środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To tylko niektóre z inwestycji prowadzonych podczas wakacji. W wielu placówkach oświatowych i pomocy społecznej praca wre.

Zakończył się okres rekrutacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, kandydaci na studia do 20 lipca składali podania w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. Do tegorocznego naboru przystąpiło 2000 kandydatów, łącznie jedynie 48 osób mniej niż w roku ubiegłym. Należy jednak zauważyć, że w przypadku studiów dziennych Uczelnia przyjęła 74 podania więcej.

Nowa siedziba filii Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) – w modernizowanej Hali Sportowo-Widowiskowej przy ulicy Gumniskiej. Radni podjęli uchwałę o zamiarze połączenia filii nr 2 (ul. Gumniska 25) i 3 (ul. Pracy 4a) MBP. Zmiana lokalizacji i koncentracja bibliotecznych zasobów oznacza lepsze wykorzystanie obiektów komunalnych, nowe możliwości rozwoju i formy pracy, także pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 79

 

 

Nazwa biura

 

 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie

 

 

Zjawisko/stopień zagrożenia

 

 

Burze z gradem / 1

 

 

Obszar

 

 

województwo małopolskie

 

 

Ważność (cz. urz.)

 

 

od godz. 12:00 dnia 26.07.2012 do godz. 24:00 dnia 26.07.2012

 

 

Przebieg

 

 

Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów burzowych od 10 do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 70 km/h.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

 

 

90%

 

 

Uwagi

 

 

Brak.

 

 

Dyżurny synoptyk

 

 

Łukasz Harasimowicz

 

 

Godzina i data wydania

 

 

godz. 10:52 dnia 26.07.2012

 

1 lipca administracja skarbowa rozpocznie kolejną akcję pt. „Weź paragon”. Podobnie jak w latach ubiegłych, w miejscowościach turystycznych będą przeprowadzane kampanie informacyjno – edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych.

Znaczniki

Archiwalne