TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Tarnowski magistrat wraz z Radiem Kraków i Gazetą Krakowską poszukują imion dla czterech nowych mieszkańców Parku Strzeleckiego.

Już od najbliższego poniedziałku, 2 lipca, zmieniają się zasady korzystania przez osoby niepełnosprawne z usług przewozowych wykonywanych samochodem stanowiącym własność Gminy Miasta Tarnowa. W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został nowy Wykonawca, który w okresie od dnia 2 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. realizował będzie usługi przewozowe osób niepełnosprawnych poruszających się na stałe na wózkach inwalidzkich.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66
Nazwa biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGWPIB Oddział w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/1

Obszar

 

województwo małopolskie

 

Ważność (cz. urz.)

 

od godz. 11:00 dnia 30.06.2012 do godz. 19:00 dnia 01.07.2012

 

Przebieg

 

Przewiduje się temperaturę maksymalną 30 do 34 °C. Temperatura minimalna od 18 do 20°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

 

90%

 

Uwagi

 

Brak

 

Dyżurny synoptyk

 

Rafał Kielar

 

Godzina i data wydania godz. 12:23 dnia 29.06.2012

Zdecydowali o tym radni podczas sesji. Nagrody zostały wręczone podczas inauguracji Święta Miasta czyli Zdearzeń 2012. Uroczystość odbyła się o w Tarnowskim Teatrze. Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych oraz ich krótkie notki biograficzne.

Zapraszamy do udziału w internetowej rozmowie z prezydentem Ryszardem Ścigałą. Wystarczy wziąć udział w czacie, który odbędzie się już dzisiaj (poniedziałek, 2 lipca) o godzinie 16.00.

Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie zaprezentował podsumowanie kończącego się właśnie 58. sezonu artystycznego. Przygotował w tym czasie 7 premier i dwa pokazy muzyczne w cyklu „Solski o…”. Po powrocie do swojej wyremontowanej siedziby podwoiła się liczba widzów sięgając 50 tysięcy osób.

Zdecydowali o tym radni podczas sesji, stosunek głosów wyglądał następująco: 17 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się. Wniosek w sprawie absolutorium został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a radzie przedłożyła go z pozytywną opinią Komisja Rewizyjna. Uchwała absolutoryjna nie jest merytoryczną oceną pracy prezydenta. To uchwała stwierdzająca prawidłowe wykonanie budżetu za rok ubiegły.

Uroczystość z udziałem blisko sześćdziesięciu najzdolniejszych uczniów ze wszystkich typów szkół odbyła się w Tarnowskim Teatrze. Otrzymali oni dyplomy oraz tytuły Prymusów Tarnowa. W spotkaniu wziął udział także młody bohater – uczeń klasy strażackiej XVI Liceum Ogólnokształcącego – Szymon Mróz. Prezydent Ryszard Ścigała podziękował mu za nietypowy akt odwagi – pomoc rannej kobiecie, ofierze zdarzenia kryminalnego.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. oddały do użytku nowoczesną instalację odbioru popiołu z zakładowej elektrociepłowni. Inwestycja znacząco zmniejszy ilość odpadów, redukując tym samym ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Pozyskiwane dzięki nowej instalacji popioły będą sprzedawane odbiorcom zewnętrznym, gwarantując Spółce dodatkowy przychód.

Znamy wyniki otwartego konkursu dla tarnowskich dyscyplin sportowych. We współpracy z organizacjami pozarządowymi, panel ekspertów złożony z sześciu osób podzielił pieniądze pomiędzy wszystkie cztery podmioty, które ubiegały się o dofinansowanie.

Znaczniki

Archiwalne