TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Jest on adresowany do rodzin mieszkających na terenie miasta – wieloproblemowych z dominującym problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Będzie w nim uczestniczyło 30 beneficjentów wraz z rodzinami, które stanowią ich najbliższe otoczenie.

To bardzo ważny dokument – dotyczy rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych. Ich celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Tarnów aktywny, komfortowy i silny - najważniejsze kierunki rozwoju Tarnowa wytyczone. Podczas sesji radni przyjęli jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych określających wizję funkcjonowania miasta. Głosowanie w tej sprawie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne. Dyskusje odbywały się m.in. z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, parlamentarnych, radnych miejskich oraz osiedlowych. Publiczną dyskusję poprzedziły szerokie konsultacje społeczne wielu środowisk branżowych, liderów opinii m.in. dziennikarzy, przedsiębiorców i członków ciał doradczych prezydenta.

Koncertowy harmonogram

Najważniejsze informacje dotyczące koncertowego terminarza:

Tegoroczny koncert zespołu Scorpions, który odbędzie się 1 lipca w Tarnowie, przyciąga znane osobistości. Tego dnia na Stadionie Miejskim pojawi się między innymi polski pięściarz Dariusz Michalczewski!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Przez okrągła godzinę, szef tarnowskiego samorządu rozmawiał w sieci z internautami. Padło wiele pytań na istotne dla miasta i regionu sprawy.

Data i godzina wydania: 29.06.2011 - godz. 11:00

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków

Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego

Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3-stopniowej)

Na stronach internetowych „Rzeczpospolitej” zostały opublikowane wyniki I etapu dorocznego rankingu samorządów. Zestawienie powstało na podstawie obiektywnych i policzalnych danych, które organizatorzy konkursu pozyskiwali z Regionalnych Izb Obrachunkowych. Tarnów zajął drugie miejsce wśród wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce!

Udział w największym w historii Tarnowa koncercie plenerowym obwarowany jest określonymi zasadami bezpieczeństwa. Poniżej prezentujemy szczegółowy zapis regulaminu „wejścia” na Stadion Miejski w tym czasie.

Znaczniki

Archiwalne