TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Rusza dodatkowe, sezonowe dekorowanie miasta. Już niebawem Tarnów utonie w morzu kwiatów. 48 tysięcy sadzonek zostanie nasadzonych w wielu miejscach. Najwięcej będzie bratków, aksamitek i begonii.

W mieście pod Górą Św. Marcina mieszka coraz więcej dzieci. Tak wynika ze statystyk prowadzonych przez referat Ewidencji Ludności tarnowskiego magistratu. Dane prezentujemy w związku z obchodzonym na całym świecie Międzynarodowym Dniem Dziecka

Powstanie placówki tego typu jest wyzwaniem, misją, odpowiedzią na potrzeby starzejącego się i wymagającego opieki społeczeństwa. Opiekunowie, personel placówki takiej jak ta, realizują w swojej codziennej pracy trudną misję niesienia pomocy z zachowaniem szacunku dla przyjętych przez chorego i jego rodzinę wartości i norm oraz określonych przez nich sfer prywatności. Dlatego całemu zespołowi nowo otwieranego Zespołu Opiekuńczo – Leczniczego życzę wytrwałości, siły i jak najwięcej satysfakcji z codziennej pracy – powiedział podczas uroczystości otwarcia nowego ZOL-u w Tarnowie prezydent Ryszard Ścigała.

Zarząd Komunikacji Miejskiej przeprowadził badania mające na celu dokładne określenie liczby korzystających z miejskich autobusów. Zebrane dane pomogą w opracowaniu optymalnego sposobu funkcjonowania komunikacji publicznej.

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów festiwali muzyki poważnej organizowanych w bieżącym roku przez Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna. Dofinansowanie wynosi 25 tysięcy złotych.

W tarnowskim Parku Strzeleckim od dzisiaj rośnie jeszcze więcej drzew. Wszystko za sprawą kolejnego finału akcji „Drzewko za butelkę”. Przedsięwzięcie w 2003 roku zainicjowały Zakłady Azotowe oraz Branżowa Organizacja Odzysku S.A. – realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Współorganizatorami akcji w Tarnowie są: EKOTAR Sp. z o.o., Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., DEAL Sp. z o.o., Zakład Remontów Elektrycznych oraz Instalatorstwa Elektrycznego „ELZAT” Sp. z o.o. i Urząd Miasta Tarnowa.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, że w początkowych dniach czerwca 2011 roku wprowadzone zostanie oznakowanie na czas remontu ulicy Krakowskiej w drugim etapie. Etap ten rozbity został na dwa mniejsze: II a, gdzie zamknięty będzie odcinek ulicy Krakowskiej do ul. Malczewskiego oraz II b, w którym zamknięcie przedłużone będzie do ulicy Bandrowskiego. Dopiero po nim nastąpi całkowite wprowadzenie etapu II, w którym ulica Krakowska zamknięta będzie aż do ul. Krasińskiego, włącznie ze skrzyżowaniem tych ulic.

Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydentowi Ryszardowi Ścigale za 2010 rok. Absolutorium oznacza poparcie dla pracy szefa samorządu, a także akceptacje oraz podsumowanie jego działań w minionym roku. Jest to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miejska nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta.

Z inicjatywy posłanki Urszuli Augustyn dzieciaki z tarnowskich przedszkoli zachęcają swoje mamy do przeprowadzenia profilaktycznych badań, mówiąc uroczy wierszyk napisany specjalnie na tę okazję przez znanego aktora Tadeusza Rossa. Akcja odbywa się pod hasłem „Chroń to co najcenniejsze”.

Aktywizujemy i integrujemy tarnowskich miłośników jednośladów. To inicjatywa Urzędu Miasta oraz nieformalnej grupy Rowerowy Tarnów. W piątek odbył się happening w formie przejazdu ulicami miasta. Rowerzystom przyświeca hasło „My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem”.

Znaczniki

Archiwalne