TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, zmiany wchodzą w życie od kwietnia. W myśl porozumienia, opieką nad osobami nietrzeźwymi zajmie się Stowarzyszenie „Ponad Barierami”. Podmiot ten został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Młodzi z całej diecezji przyjadą w Niedzielę Palmową do Tarnowa na obchody Światowego Dnia Młodzieży. Zaplanowano spotkanie ewangelizacyjne, Drogę Krzyżową ulicami miasta i Mszę św., w miejscu gdzie 25 lat temu Gościł bł. Jan Paweł II. Spotkaniu będzie towarzyszyło hasło - Radujcie się zawsze w Panu!(Flp 4, 4).

31 marca przypada 22. rocznica śmierci abp. Jerzego Ablewicza. Tarnów uczci to wydarzenie.

Kolejne psy wracają do dobrej formy. W tarnowskim azylu dla bezdomnych psów każdy zwierzak po „przejściach” ma zapewnioną specjalistyczną pomoc. Dbają o to współpracujące z Azylem behawiorystki – psycholożki zwierzęce.

Jak informuje SKANSKA SA od dnia 3 kwietnia 2012 r. zostanie wprowadzona zastępcza organizacja ruchu na czas realizacji I etapu budowy ronda u zbiegu ulic Al. Jana Pawła II i ulicy Błonie oraz rozbudowy ulicy Błonie.

Ruszyły przygotowania do realizacji projektu „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”. Inwestycja pozwoli na lepsze skomunikowanie miejskich terenów inwestycyjnych z powstającą autostradą. W latach 2013 – 2014, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej, na opracowanie dokumentacji z budżetu miasta przekazane zostanie 100 tysięcy złotych.

W Brzozówce powstaje centrum dystrybucyjne Lidla. Pracę znalejdzie tu ok. 220 osób. Budynek jest już prawie gotowy.

Przeciwdziałanie rozszerzaniu się alkoholizmu i narkomanii oraz problemom im towarzyszących, a także ograniczenie rozmiarów szkód związanych z ich nadużywaniem to główne cele Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2011 rok. Został on podsumowany na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Ruszyła akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych „Wspólnie posprzątajmy miasto”. Mieszkańcy Tarnowa będą mogli pozbyć się ich nieodpłatnie.

Nadejście wiosny, jak co roku związane jest ze wzrostem liczby interwencji dotyczących wypalania suchych traw. Tylko w miniony weekend Straż Miejska kilkanaście razy interweniowała w takich przypadkach.

Znaczniki

Archiwalne