TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Tarnowa funkcjonuje od 30.12.2003r. Został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy usługowe, które dostosowano aktualnie do wymagań nowej normy PN – EN ISO 9001 : 2009. Głównym celem systemu jest wprowadzenie i stałe utrzymywanie takich zasad postępowania, które gwarantują w sposób ciągły jednakowy, wysoki poziom świadczonych usług służący zadowoleniu klienta/interesanta, a także wprowadzają elementy szybkiego reagowania na występujące niezgodności oraz elementy ciągłego doskonalenia.

Plac Dworcowy ma być całkowicie przebudowany w granicach własności terenu PKP z odtworzeniem układu historycznego nawierzchni Placu. Dokumentacja projektowa, według której będzie realizowana przebudowa Placu posiada wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje pozwolenia na budowę. W spotkaniu w tej sprawie, z przedstawicielami PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe, z ramienia magistratu, uczestniczył Zastępca Prezydenta Henryk Słomka – Narożański.

Powstaje XX Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi w Tarnowie. Przy akceptacji Prezydenta, po pozytywnych opiniach komisji oświaty i ekonomicznej, radni zdecydowali o tym podczas nadzwyczajnej sesji. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Utworzenie takiego liceum to inicjatywa rodziców i nauczycieli z Gimnazjum nr 7.

Reklamy i szyldy umieszczane na miejskich ulicach muszą spełniać określone standardy estetyczne. Zasady dotyczące montażu materiałów i tablic promocyjnych opracował Plastyk Miejski. Poniżej zamieszamy „a,b,c” postępowania w przypadku ich umieszczania. Ułatwi to drogę konieczną do przebycia w tej sprawie.

Miasto inwestuje w tarnowskich sportowców. W tym roku na działalność różnych sekcji i stowarzyszeń, z budżetu, trafiło drugie tyle pieniędzy w stosunku do roku ubiegłego. Poniżej zamieszczamy tabelę, w której wyszczególniono poszczególne organizacje oraz kwoty przeznaczone na ich działalność.

100 kg żywności przekazano potrzebującym w ramach przedświątecznej akcji charytatywnej Urzędu Miasta Tarnowa i producenta mrożonek Fritar. Obdarowano Świetlicę Środowiskową Caritas Diecezji Tarnowskiej przy parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Placówka prowadzi opiekę oraz dożywianie dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

Na tarnowskim Rynku już po raz trzeci historyczne fontanny zamienią się w wielkanocne kosze z ogromnymi pisankami.

Znany tarnowski rzeźbiarz i członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Tarnowa, Jacek Kucaba został prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków

Wypalanie traw to jeden z przykładów brutalnego niszczenia zieleni oraz organizmów w niej żyjących. Działanie to nie poprawia jakości gleby. Przeciwnie - obniża ono wartość plonów, niszczy warstwę próchnicy i powoduje erozję gleb. W płomieniach ognia ginie niezliczona ilość zwierząt od drobnych bezkręgowców (dżdżownice, pająki, wije, owady) po wiele gatunków kręgowców (żaby, ropuchy, jaszczurki, krety, jeże, zające), a także liczne gatunki ptaków i ich miejsca lęgowe.

W poniedziałek 29.03.2010 r. o godz. 11.00 w I LO w Tarnowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy ufundowanej przez J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie upamiętniającej Karola Olszewskiego (1846-1915) absolwenta C.K. Gimnazjum w Tarnowie z 1866 r., profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Znaczniki

Archiwalne