TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Jolanta Stanienda złożyła rezygnację z  pełnionej funkcji z dniem 29 lutego 2016 roku. Zrealizowała zadanie, do którego została powołana zgodnie z zakresem swoich obowiązków. Praca została podsumowana konferencją 10 lutego 2016 roku nt. Inteligentny rozwój Tarnowa przeprowadzoną we współudziale AGH. 

Ruszył nabór do przedszkoli.  W tarnowskich placówkach jest prawie 600 wolnych miejsc dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Rekrutacja potrwa do 23 marca.

W tym roku 93 uczniom przyznano jednorazowe stypendium prezydenta. Trafią one do najzdolniejszych, którzy mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi bądź sportowymi. Na ten cel przeznaczono niemal 200 tys. zł.

Jeszcze tylko dziś można zgłaszać kandydatów w wyborach do rad osiedli. Do tej pory Kancelaria Rady Miejskiej otrzymała kilkadziesiąt zgłoszeń. W przypadku dwóch osiedli nie zgłoszono minimalnej wymaganej liczby zgłoszeń.

Już dziś w ramach wystawy „Julian Grabowski. Malarz z Tarnowa” odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej i wieczór wspomnień poświęcony artyście.  Spotkania rozpoczną się kolejno o godzinie 12 przy ul. Limanowskiego, w miejscu gdzie mieszkał i tworzył Julian Grabowski oraz o godzinie 18: 30 w Biurze Wystaw Artystycznych.

Nadchodzący weekend zapowiada wiele emocji. Zadowoleni będą zwłaszcza entuzjaści teatru i miłośnicy muzyki. Nie zabraknie też sportowych akcentów i atrakcji dla pasjonatów kina. 

Podczas wczorajszej sesji radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian w tegorocznym budżecie. Podjęta uchwała umożliwi m.in. pokrycie opłaty sądowej, która pozwoli na wytoczenie procesu firmom Mota-Engil i Strabag. Wskutek decyzji radnych możliwe będzie również rozpoczęcie prac przy budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz przy Szkole Podstawowej nr 3. Dodatkowe dofinansowanie zostanie przeznaczone także na termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej.

Dotację w kwocie 130 tysięcy złotych otrzymali w tym roku organizatorzy Tarnowskiej Nagrody Filmowej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To największe wsparcie, jakie TNF uzyskała dotychczas z MKiDN na organizację festiwalu filmowego.

Dzisiaj, 25 lutego, na godz. 12:00 zaplanowano rozpoczęcie XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta. Radni podejmą decyzję m.in. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, określeniu zadań, na które przeznaczane są środki PFRON-u czy zawarciu umowy partnerskiej z wojewodą dotyczącej rewaloryzacji wybranych cmentarzy wojennych.

Komisja Ekonomiczna Rady Miejskiej nie wyraziła zgody na przeznaczenie 100 tys. zł na opłatę sądową pozwalającą wytoczyć proces firmom Motaengil i Strabag. – To decyzja niebywała, bo jest wbrew interesom miasta, któremu radni powinni służyć – komentuje prezydent Roman Ciepiela, dodając, że równocześnie radni blokują przyspieszenie procesu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Znaczniki

Archiwalne