TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Jeśli zostałeś w mieście, na pewno znalazłeś coś dla siebie – tak w skrócie można podsumować okres ferii w mieście. Większość atrakcji dofinansowano z budżetu Urzędu Miasta za kwotę prawie 94 tys. zł. Skorzystało z nich ponad 12 tys. dzieci.

Porozumienie o współpracy gospodarczej podpisali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie dziewięciu gmin aglomeracji tarnowskiej. – To pierwszy od lat przykład tego typu współpracy międzygminnej, która ma służyć rozwoju gospodarczemu regionu – podkreślał Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa, który jest inicjatorem przedsięwzięcia.

Najbardziej zaniedbane oraz zaśmiecone tereny zielone w Tarnowie zostaną posprzątane. Pracownicy Referatu Krajobrazu Miasta Urzędu Miasta Tarnowa aktualnie dokładnie  dokumentują zaniedbane i zaśmiecone zieleńce oraz prywatne posesje w mieście. Chodzi o wyeliminowanie dzikich wysypisk i zapomnianych, zaśmieconych działek. Akcja realizowana cyklicznie, po okresie zimowym, ma na celu zidentyfikowanie najbardziej zaśmieconych i zaniedbanych miejsc.

Trzy podwójne zaproszenia na odbywająca się w Sali Lustrzanej w Tarnowie uroczystą galę z okazji obchodów 685. rocznicy lokacji miasta trafią do naszych czytelników. Aby je otrzymać wystarczy 4 marca po godzinie 18:00 wysłać e-maila, wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu, na adres biuroprasowe@umt.tarnow.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Tarnów znalazł się w czołówce rankingu „Polskie miasta przyszłości” opublikowanego przez Financial Times w kategorii od 100 do 250 tysięcy mieszkańców. Miasto zajęło drugie miejsce w dziedzinie kapitał ludzki i styl życia oraz trzecie w efektywności kosztowej, czyli jakości życia w stosunku do kosztów utrzymania.

Emerytowany proboszcz parafii katedralnej, kapelan biskupa Jerzego Ablewicza, papieski Prałat Honorowy zmarł 25 lutego w wieku 85 lat. –To wielka strata dla Tarnowa – mówi ks. dr Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej. –Ks. prałat Kazimierz Kos dokonał dużo dobrego w trosce o parafię i parafian – dodaje.

W ostatnim czasie znacząco wzrosła zachorowalność na grypę. Tylko do 22 lutego tarnowski Sanepid zanotował 5357 przypadków wirusowych dolegliwości. To zdecydowanie więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy to odnotowano 4986 zachorowań.

W związku z rozszerzaniem się zasięgu wścieklizny – stwierdzeniem na terenie Kępy Bogumiłowickiej kolejnego ogniska tej choroby - Powiatowy Lekarz Weterynarii powiększył teren uznany za zagrożony, obejmując strefą zagrożenia zachodnią część Tarnowa.

W marcu rozpocznie się nabór do Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego. To specjalnie stworzona klasa dla najlepszych piłkarzy regionu. Chętni powalczą o dwadzieścia cztery miejsca, które mogą dać przepustkę do przyszłej kariery.

W tym roku kosztem około 10 mln zł zostaną oddane do użytku dwa budynki z lokalami socjalnymi i komunalnymi.  Znajda się w nich mieszkania dla niemal 90 rodzin. - Mieszkania socjalne to jeden z największych problemów samorządów. Problem również dotyczy Tarnowa, dlatego prowadzone są inwestycje - mówi Dorota Krakowska, zastępca prezydenta ds. społecznych.