TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie

Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego w Tarnowie to nie tylko ważne wydarzenie biznesowe - wypadkowa najważniejszych bieżących zagadnień związanych tak z Polską, jak i z globalną gospodarką, to także wyróżnienia i nagrody. W tym roku tytuł Inwestycji Roku otrzymało Muzeum Śląskie w Katowicach, a Inwestora Roku – firma NEWAG. - Nagrody są nie tylko uhonorowaniem danego pomysłu, przedsięwzięcia, dokonań i działań, są także motywacją do pracy, pewnym wyznacznikiem dalszej, dobrej drogi – mówi zastępca prezydenta Henryk Słomka- Narożański. 

Ministrowie, parlamentarzyści, szefowie firm i instytucji oraz dziennikarze. Około trzystu gości zarówno z kraju, jak i z zagranicy bierze udział w dwudniowym Forum Inwestycyjnym Forum Ekonomicznego w Tarnowie. Rozmowy dotyczą m.in. przekształceń własnościowych w Europie Środkowej, strategii sektora chemicznego wobec zmieniających się wyzwań rynkowych, zrównoważonego rozwoju urbanistycznego czy finansowania rozwoju firm. Uczestnicy podsumują także 25 lat transformacji ustrojowej w poszczególnych sektorach gospodarki. Ponadto drugiego dnia dyskusji odbędzie się polsko-ukraińsko-chińskie spotkanie, służące wymianie doświadczeń oraz zmierzające do zawierania umów partnerskich pomiędzy samorządami tych krajów.

W siedzibie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego podpisano list intencyjny dotyczący kolejnej inwestycji na terenie Tarnowa. Sygnatariuszami porozumienia byli prezes zarządu TKP Rafał Działowski oraz Andrzej Wiatr z firmy Wia-Lan. Przedmiotem deklarowanego przedsięwzięcia będzie budowa i uruchomienie hali magazynowej – centrum logistycznego z wydzieloną częścią biurową.

Bardzo intensywny sezon artystyczny mają za sobą aktorzy Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Ostatni spektakl został bowiem zagrany przy komplecie na sali dopiero 31 sierpnia.

W najbliższych dniach po raz kolejny rozpocznie się realizacja miejskiego Programu szczepień ochronnych w populacji zwiększonego ryzyka – szczepienia przeciwko grypie (sezonowej) u kobiet i mężczyzn od 65 roku życia”. Jest on skierowany do osób od 65 roku życia, w tym do pensjonariuszy tarnowskich domów pomocy społecznej.

Polityka senioralna województwa małopolskiego oraz projekty edukacyjne i wsparcie rodzin wielodzietnych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego były tematami konferencji prasowej wicemarszałka Romana Ciepieli oraz zastępcy prezydenta Tarnowa Krystyny Latały.

O zwracaniu szczególnej uwagi na bezpieczne zachowanie w okolicach szkół przypomni kierowcom akcja „Zwalniam przed szkołą”. Od kilku lat 1 września przed szkołami w Tarnowie oraz powiatach bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim i tarnowskim prowadzą ją Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie oraz policjanci z wydziałów ruchu drogowego komend powiatowych policji. Od początku akcji patronują posłanka Urszula Augustyn, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji edukacji oraz wicemarszałek Roman Ciepiela, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W Tarnowie od 1 września nastąpią powakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy niektórych linii autobusowych. Ponadto uruchomiona zostanie całkiem nowa linia autobusowa. – Wychodząc naprzeciwko wnioskom Rady Osiedla, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców, zaproponowaliśmy rozwiązanie komunikacyjne, które ułatwi mieszkańcom osiedla Westerplatte poruszanie się komunikacją miejską, skomunikuje osiedle z resztą miasta – mówi zastępca prezydenta Henryk Słomka-Narożański.

Z inicjatywy tarnowskiej Grupy Azoty S.A. w mieście pod Górą św. Marcina, gościła delegacja z niemieckiego Guben. Pełniący obowiązki burmistrza tego miasta położonego na lewym brzegu Nysy Łużyckiej w kraju związkowym Brandenburgia Fred Mahro rozmawiał z zastępcą prezydenta Henrykiem Słomką Narożańskim oraz wiceprezesem Grupy Azoty Andrzejem Skolmowskim na temat gospodarczej współpracy obydwu miast.

Ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. 1 września do tarnowskich placówek szkolnych i przedszkolnych rozpocznie prawie 20 tysięcy uczniów, w tym ponad 400 sześciolatków. - To bardzo dobry wynik, a może być jeszcze lepszy. Czekamy bowiem na końcowe wyniki dodatkowej rekrutacji, która potrwa do końca sierpnia – mówi dyrektor wydziału edukacji Bogumiła Porębska.