TARNÓW / Kultura / Aktualności kulturalne / Tarnów rozwija współpracę z Białą Cerkwią

Tarnów rozwija współpracę z Białą Cerkwią

Tarnowski magistrat poszerza współpracę z tym miastem partnerskim na Ukrainie. Biała Cerkiew, wskutek nowo podpisanej umowy, udostępni Muzeum Okręgowemu w Tarnowie część zbioru eksponatów stanowiących kiedyś majątek rodziny Rzewuskich.

We wrześniu tego roku, w Białej Cerkwi zostanie zaprezentowana wystawa o Tarnowie, który w świadomości wielu Ukraińców funkcjonuje jako siedziba Symona Pelury, w latach 1919-1920 uznawanego za szefa ukraińskiego rządu. W przyszłym roku zaś w Tarnowie pojawi się ekspozycja, która w 25 rocznicę awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu, prezentować będzie skutki tego wydarzenia w Białej Cerkwi.

Kolejnym z aspektów współpracy między Tarnowem a Białą Cerkwią będzie wymiana doświadczeń i spektakli pomiędzy teatrami obydwu miast. Zaplanowano m.in. wspólne warsztaty aktorskie oraz gościnne występy w Polsce i na Ukrainie.W tym roku zmieni się również kształt tegorocznego festiwalu komedii „Talia”. Zostanie on najprawdopodobniej poszerzony m.in. o ukraiński aspekt międzynarodowy.

Ponadto, oprócz obecnych dotychczas modułów festiwalu - Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia oraz Talii Młodych, pojawią się nowe. Będą to: „Talia Korzenie” – organizowany wraz z nowosądeckim „Sokołem” przegląd tradycyjnych grup kolędniczych oraz „Talia Bez Barier” – w tym akcie festiwalu, wezmą udział artyści niepełnosprawni.

Po raz pierwszy finał głównego modułu „Talii” będzie w tym roku na żywo transmitowany do sześciu kin cyfrowych w Małopolsce.

Archiwalne