TARNÓW / Kultura / Aktualności kulturalne / 70. rocznica likwidacji tarnowskiego getta

70. rocznica likwidacji tarnowskiego getta

W 1942 r. Niemcy zgromadzili w Tarnowie ok. 40 000 Żydów. Blisko połowa pochodziła spoza Tarnowa. Między 11 a 18 czerwca dokonali pierwszej akcji likwidacyjnej, w czasie której zamordowali ok. 20 000 ludzi. Pozostali zostali zamknięci w getcie, utworzonym na północ od ul. Lwowskiej.

Do lata 1943 r. w getcie pozostało żywych ok. 8000 osób. Wczesnym rankiem 2 września 1943 r. zgoniono ich na Plac Magdeburski (dziś ul. Goslara). Amon Goeth, komendant obozu w Płaszowie oznajmił, że zostaną przewiezieni do obozu pracy. Większość z nich wysłano jednak do obozu zagłady w Bełżcu, część do obozów pracy w Szebniach koło Jasła oraz Płaszowie. Na miejscu Niemcy zastrzelili czterdzieścioro dzieci. Później przeszukali teren getta i zamordowali kilkaset ukrywających się osób. Na koniec rozstrzelali żydowskich urzędników, z polecenia Niemców sprawujących dotąd władzę w getcie. Do uporządkowania getta Niemcy pozostawili 300 Żydów. Oni również zostali zamordowani. 9 lutego 1944 r. Niemcy ogłosili Tarnów Judenfrei, miastem „wolnym od Żydów”.

Program:

- 14 września, godz. 20.00
Żydowski Tarnów – projekcja wideo na ścianach tarnowskiego ratusza

- 18 września, godz. 17.00 – Szkoła im. T. Czackiego, ul. Warzywna. Tomasz Piasecki czyta fragmenty zeznań Izaaka Izraela, świadka eksterminacji narodu żydowskiego w latach 1942-1943

- 20 września, godz. 20.00
Żydowski Tarnów - projekcja wideo na ścianach tarnowskiego ratusza

- 26 września, godz. 13.00. Otoczymy na kilka minut granice getta z września 1943 r. tworząc symboliczny krąg pamięci, a następnie przejdziemy pod Bimę, by wspólnie pomodlić się za pomordowanych współmieszkańców naszego miasta. Wszystkich chcących wziąć udział w tym wydarzeniu prosimy o gromadzenie się w okolicy Placu Bohaterów Getta od godziny 12:30.

Zaproszenie.pdf 1,56 MB

Archiwalne