TARNÓW / Galeria / Galeria - Miasto / Galeria - Miasto 2008 / Cmenatarz Rakowicki w Krakowie, złożenie wiązanek kwiatów na grobie ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego