TARNÓW / Galeria / Galeria - Miasto / Galeria - Miasto 2006 / Finał konkursu "Kanon Architektury - Kanon Reklamy"