TARNÓW / Galeria / Galeria - Edukacja i Nauka / Galeria - Edukacja i Nauka 2018 / Konferencja naukowa "Wychowanie ku wolności czynnikiem budowania szkoły jako wspólnoty kształcącej dla niepodległej"