TARNÓW / Galeria / Galeria - Edukacja i Nauka / Galeria - Edukacja i Nauka 2017 / Konferencja naukowa "Wartości w życiu szkoły i pracy nauczyciela"