TARNÓW / Galeria / Galeria - Biznes / Galeria - Biznes 2017 / Letnia Szkoła Gospodarki Cyfrowej - warsztaty