TARNÓW / Galeria / Galeria - Biznes / Galeria - Biznes 2016 / II Targi Inwestycyjne Aglomeracji Tarnowskiej