TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Próbna ewakuacja Zespołu Szkół Technicznych

Próbna ewakuacja Zespołu Szkół Technicznych

Próbna ewakuacja Zespołu Szkół Technicznych

Po raz pierwszy w historii ZST i Grupy Azoty S.A. przeprowadzono wspólne ćwiczenia przygotowujące szkołę i zakłady chemiczne do działań w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu sąsiadujących ze sobą jednostek.

Celem ćwiczeń, które odbyły się 23 października, było sprawdzenie zasad współdziałania i komunikacji pomiędzy zakładowymi służbami ratowniczymi a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego. W przeprowadzenie próbnej ewakuacji ze strony Grupy Azoty zaangażowane były: Zakładowa Straż Pożarna, Wydziałowa Grupa Ratowników Chemicznych oraz firma ochroniarska. Te służby ćwiczyły pełen program działania w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu zakładów. O przeprowadzanej próbnej ewakuacji szkoły powiadomione zostały również odpowiednie służby takie jak: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Miejska, która zapewniała bezpieczeństwo podczas przemieszczania się osób ze szkoły na miejsca zbiórki.

- W ramach szeroko pojętej współpracy, przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń stało się oczywiste. Ale najważniejsze jest udrożnienie kanałów komunikacyjnych i obiegu informacji w przypadku zagrożenia wynikającego z ewentualnych skutków awarii w zakładzie chemicznym. Bardzo ważne jest również poszerzanie spektrum współpracy Grupy Azoty ze środowiskiem lokalnym – w tym przypadku ze szkołą partnerską. To nie tylko wspieranie kształcenia technicznego ale również dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa najbliższego sąsiada - mówi dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński.

Znaczniki

Archiwalne