TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Ćwierć wieku Studium Menadżerskiego

Ćwierć wieku Studium Menadżerskiego

Ćwierć wieku Studium Menadżerskiego

Zmieniająca się od 1989 roku rzeczywistość gospodarcza w Polsce wymagała wysokokwalifikowanych kadr menadżerskich. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom młodzieży, w roku szkolnym 1993/94 w II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie powstała klasa o profilu menadżerskim. Patronat nad nią objęła Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Od 1 września 2000 r. funkcję koordynatora pełni Marta Rodo, a opiekę merytoryczną sprawuje dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr hab. Piotr Buła. W roku 2007 po likwidacji klasy menadżerskiej, dyrektor szkoły Halina Pasternak podpisała z Uniwersytetem Ekonomicznym umowę, gwarantującą możliwość uczęszczania uczniom wszystkich klas licealnych do Studium Menadżerskiego. Jego wykładowcami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego.

Studium Menadżerskie przygotowuje do studiowania na kierunkach ekonomicznych, technicznych, prawniczych, a także daje możliwość odnalezienia się na rynku pracy. Po trzech latach nauki uczeń otrzymuje dyplom podpisany przez rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ciągu 25 lat studium ukończyło ponad 600 osób, a na przestrzeni lat jego słuchacze zajmowali czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach zarządzania projektami i menadżerskich oraz w konkursach międzynarodowych.

Na jubileuszu 25-lecia Studium Menadżerskiego obecni byli m.in.: prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół oraz wykładowcy UEK. Nie zabrakło również słuchaczy studium oraz absolwentów szkoły. Podczas uroczystości, prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół wręczył Halinie Pasternak oraz Marcie Rodo medale okolicznościowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Zgromadzeni goście obejrzeli film promujący II LO oraz prezentację multimedialną przedstawiającą historię studium, sukcesy uczniów i postacie wybitnych absolwentów. Wysłuchali również wykładu „Edukacja dla Biznesu 4.0”, w którym prof. UEK dr hab. Piotr Buła przedstawił wpływ rozwoju biznesu na edukację w Polsce.

(sm)

Znaczniki

Archiwalne