TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Jak informuje Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, do 15 marca potrwa rekrutacja na semestr letni. Przygotowana przez uczelnię oferta obejmuje studia podyplomowe oraz studia II stopnia, uzupełniające magisterskie. Naukę można podjąć na kierunkach zarządzanie lub pedagogika w trybie niestacjonarnym.

Dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie bierze udział w szkoleniach na Węgrzech w ramach europejskiego programu Erasmus+. Pedagodzy współpracują z przedstawicielami węgierskiej szkoły technicznej Jendrassik – Venesz w Veszprém, zapoznając się z tamtejszymi metodami kształcenia zawodowego.

1200 – tylu uczestników wzięło udział w ciągu ostatnich dwóch lat w imprezach z cyklu Dzieci dzieciom, czyli żywych lekcjach muzyki dla najmłodszych. Nie inaczej było 14 stycznia podczas zimowego koncertu „Psotne zabawy bałwanków” organizowanego przez Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie.

Szkolenia dotyczące dyskryminacji, konkurs plastyczny, warsztaty wychowawcze rozwijające empatię - to tylko niektóre przedsięwzięcia zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie w ramach programu „Bezpieczna+”, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów.

Grant na kwotę niemal miliona złotych otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Dzięki pozyskanym funduszom uczelnia będzie mogła realizować projekt, który pozwoli wskazać kierunki zmian dla zawodowego szkolnictwa wyższego w całej Europie.

Świąteczne spotkanie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie było okazją do przyznania statuetek "Cichy Bohater". 21 grudnia w Pałacu Sanguszków podziękowano również tym, którzy włączyli się w zbiórkę świąteczną w ramach Centrum Wolontariatu „Empatia”.

845 tys. zł – tyle kosztować ma system antyplagiatowy, którym będzie dysponowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Tarnowska uczelnia wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu otrzymała 820 tys. zł dofinansowania na rozwój i wdrożenie własnych systemów antyplagiatowych.

Wychowankowie i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz zaproszeni goście spotkali się 16 grudnia przy wigilijnym stole, by wspólnie świętować nadchodzące Boże Narodzenie. - Wigilia to najbardziej uroczysty wieczór w roku. Taka była również w naszym internacie – opowiada Krzysztof Zeliaś, dyrektor placówki.ącego w Tarnowie, którzy  pokonali rywali z Bochni.

Dynamiczny i na wysokim poziomie – taki był finał wojewódzkiego konkursu debat oksfordzkich, zorganizowany 16 grudnia przez Regionalny Ośrodek Debaty w Krakowie. Najlepsi okazali się reprezentanci III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, którzy  pokonali rywali z Bochni.

Anglojęzyczna wersja baśni „Dziewczynka z zapałkami” to propozycja świątecznego spektaklu przygotowanego przez anglistów działających w kole naukowym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Przedstawienie zaplanowano na 18 grudnia, wstęp wolny.