TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Po raz drugi w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum STO odbył się „Szkolny Dzień Promocji Zdrowia”, który został zorganizowany w ramach działań szkoły promującej zdrowie. Celem podjętych w tym dniu działań było promowanie zdrowego stylu życia, wskazanie zachowań prozdrowotnych oraz eliminowanie zachowań negatywnie wpływających na nasze zdrowie.

Studenckie Koło Naukowe Polonistów Sesją Naukową promującą książkę zbiorowego autorstwa Wyobraźnia, pamięć, tożsamość wydaną przez Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie, podsumowało dorobek 10 lat nieprzerwanej działalności sekcji literaturoznawczej SKNP.

Po raz kolejny, Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego został zaproszony do udziału w targach edukacyjnych – Festiwalu Zawodów w Krakowie, gdzie Technikum Nr 1 prezentowało swoje osiągnięcia oraz kierunki kształcenia.

W ramach międzynarodowego projektu Comenius - „Uczenie się przez całe Zycie” uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w dniach od 5 do 10 marca uczestniczyli w spotkaniu partnerskim w Sardoal w Portugalii.

W auli Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – Mościcach, Technikum Nr 1 wraz z firmą Motorola Solutions Systems Sp. z o.o., zorganizowały warsztaty techniczne mające przybliżyć uczniom szkół ponadgimnazjalnych tematykę programowania mini robotów.

Galą otwarcia, która odbyła się w sobotę 15 marca w Teatrze im. Ludwika Solskiego, rozpoczął się w Tarnowie Tydzień Kultury Chińskiej. Jest to pierwsza tego typu impreza w Tarnowie, a jej organizatorami są III Liceum Ogólnokształcące oraz tarnowska Szkoła Kung-Fu Vo Thuat Thanh Quyen we współpracy z tarnowskim teatrem. Honorowy patronat nad imprezą objął Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zbliża się chwila podejmowania ważnej decyzji o dalszym kierunku edukacji tegorocznych absolwentów gimnazjów. w związku z tym zapraszamy do wzięcia udziału w XI Miejskich Targach Edukacyjnych.

Zakład Filologii Romańskiej Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie serdecznie zaprasza do udziału w obchodach Dni Frankofonii, które odbędą się  od 17 do 19 marca 2014 r. w murach Uczelni.

Mowa o pierwszym, tarnowskim e-magazynie, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Kropla Słońca”. Teksty są poświęcone rozwojowi, edukacji oraz psychologii. 

Od 15 do 20 marca III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, we współpracy ze Szkołą Kung Fu Vo Thuat Thanh Quyen, organizuje Dni Kultury Chińskiej.