TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Profilaktyka uzależnień, zdrowy styl życia, humanitarna działalność PCK i umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej to tematy, z którymi musieli się zmierzyć uczestnicy Olimpiady Zdrowia i Wiedzy o PCK, która odbyła się 30 marca.

Do 15 kwietnia szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne mogą zgłaszać się do udziału w programie „Młodzi głosują”. Akcja jest modelową lekcją demokracji oraz nauką podejmowania decyzji w sprawach publicznych.

Chcesz mieć wpływ na swoje otoczenie, pracować twórczo w zakresie sztuk plastycznych, lub prowadzić działalność grafika projektanta? Wstąp na bezpłatne konsultacje do Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przygotowujące do egzaminów wstępnych.

Podstawowym obowiązkiem intelektualisty jest myśleć i mówić prawdę - to słowa Zbigniewa Herberta, które towarzyszyły uczestnikom powiatowego konkursu o życiu i twórczości poety. W turnieju wiedzy zorganizowanym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych udział wzięło 107 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ich prace oraz występy oceniali jurorzy z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i nauczyciele tarnowskich szkół. 

Historia i kultura dwudziestolecia międzywojennego była głównym tematem II Dnia Humanisty, który odbył się 27 marca w murach V Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z absolwentami szkoły, którzy zaprezentowali swój dorobek naukowy.

Życie i twórczość Zbigniewa Herberta to temat przewodni konkursu organizowanego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Turniej wiedzy o poecie odbędzie się 27 i 28 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.

Podstawy języka migowego poznali uczestnicy czwartej edycji warsztatów „Z migowym na Ty”. Zajęcia odbyły się w dwóch turach w Pałacu Młodzieży. Organizatorem szkolenia była Młodzieżowa Rada Miasta. Warsztaty poprowadził Piotr Pietrzyk, radny MRM.

Czternaście uczennic wraz z opiekunami z Pogotowia Fryzjerskiego działającego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odwiedziło mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Czarna Droga. Osiemdziesięciu podopiecznych DPS skorzystało z bezpłatnych usług fryzjerskich.

Obliczanie powierzchni magazynowej, rodzaje ramp rozładunkowych i metody składowania towarów to przykładowe pytania konkursowe z którymi musieli się zmierzyć uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej odbył się po raz piąty w Dąbrowie Górniczej.

13 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbędzie w wakacje płatne staże zawodowe. To efekt projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Uczestnicy otrzymają stypendia stażowe w wysokości 1 500 zł.

Znaczniki

Archiwalne