TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Warsztaty i wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Do 29 listopada 2013 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Od 12 do 15 listopada 2013 r. w 36 tarnowskich szkołach publicznych prowadzonych przez samorząd oraz w kasach Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 (pok. 113, I piętro) będą dokonywane wypłaty dofinansowania za zakup podręczników, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 818). Pomoc otrzymają osoby, które do 10 września 2013 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych złożyły wnioski o ww. wsparcie i na tę okoliczność przedstawili dowody zakupu podręczników (faktury, rachunki, paragony, oświadczenia).

Dziś każdy Święty jest uśmiechnięty! Powód tej radości jest oczywisty: przez Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie przetoczył się Korowód Świętych!

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Copernicus Center Press zapraszają na wyjątkowe spotkanie i wykład otwarty ks. prof. Michała Hellera, laureata prestiżowej Nagrody Templetona, wykładowcy wielu renomowanych uniwersytetów amerykańskich i angielskich, jednego z największych Autorytetów moralnych, bliskiego współpracownika papieża Jana Pawła II, powszechnie szanowanego i uznanego w całym świecie nauki. 

Zakończyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta działającej przy Pałacu Młodzieży. Podczas tzw. Zgromadzenia Elektorów zostali wyłonieni młodzieżowi rajcy.

Znaczniki

Archiwalne