TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Serwis Ogłoszeniowy www.wTarnowie.com organizuje międzyszkolny Konkurs plastyczny „Tarnów widziany moimi oczami”. Na zwycięzców czeka netbook i inne atrakcyjne nagrody! Dodatkowo uczeń, który zajmie I miejsce zdobędzie także nagrodę dla swojej szkoły – odtwarzacz DVD oraz pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego.

Poszerza się oferta Pałacu Młodzieży w Tarnowie – najstarszej placówki wychowawczo-oświatowej w naszym mieście, która przygotowuje się do obchodów 60-lecia istnienia. Już niedługo młodzi ludzie będą mogli sprawdzić się jako wolontariusze pomagający młodszym kolegom oraz zdobywać pierwsze dziennikarskie szlify pod okiem doświadczonych instruktorów. Z kolei najmłodsi uczestnicy zajęć pałacowych będą mieli sposobność uzupełnienia wiedzy nabytej w szkole – czy to w postaci zajęć wyrównawczych, czy też pod kątem przygotowań do egzaminów sprawdzających

Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego przygotował w 2009 roku dwa projekty wydawnicze. Jednym z nich, obok „Tarnowskich Studiów Historycznych”, są „Szkice Tarnowskie”. Periodyk powstał w celu promowania wiedzy o historii, społeczności i kulturze regionu tarnowskiego. Jak wskazuje tytuł, pismo ma charakter otwarty i w zamyśle stanowi wprowadzenie do poszukiwania i pogłębiania wiadomości o Tarnowie i regionie.

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz czwarty organizuje Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Projekt ma na celu propagowanie nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych, a jego interaktywna formuła daje uczestnikom możliwość nauki poprzez zabawę, pozwala też rozwijać umiejętności właściwego interpretowania zjawisk ze świata organizmów żywych i przyrody nieożywionej, a także zjawisk fizycznych, astronomicznych, czy klimatycznych. W związku z olbrzymim zainteresowaniem Konkursu organizatorzy postanowili poszerzyć grupę odbiorców o uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

Biorąc pod uwagę problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, działaniami człowieka powodującymi degradację środowiska, wyczerpywaniem się zasobów nieodnawialnych: ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla, pragniemy zwrócić uwagę młodzieży na kwestie kurczenia się zasobów naturalnych oraz możliwości jakie dają odnawialne źródła energii.

Znaczniki

Archiwalne